Show simple item record

Algorithms for adaptive frequency hopping spread spectrum systems

dc.contributor.advisorPust, Radimcs
dc.contributor.authorZunt, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:10:51Z
dc.date.available2019-04-03T22:10:51Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationZUNT, T. Algoritmy pro systémy s technikou adaptivního frekvenčního skákání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21843cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11035
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o systémech, které využívají techniku frekvenčního skákání FH (Frequency Hopping). Je vysvětlen princip této techniky a její výhody a nevýhody. Následuje popis techniky adaptivního frekvenčního skákání AFH (Adaptive Frequency Hopping), kterou využívá systém Bluetooth. Následuje popis dalších metod na úpravu skokové posloupnosti jako například dynamické frekvenční skákání DFH (Dynamic Frequency Hopping), které využívá standart 802.22. Tento standart se zabývá použitím části spektra, které dosud využívá TV vysílání (47–910 MHz) pro použití ve WRAN (Wireless Regional Area Network). Další technika úpravy skokové posloupnosti se jmenuje adaptivní rotace nosných frekvencí AFR (Adaptive Frequency Rolling). Rotace nosných tvz. „rolling“ je nová technika umožňující více pikosítím, které by se normálně vzájemně ovlivňovaly využívat stejné kanály v různých časových úsecích. Poslední technika, která je v práci představena se jmenuje dynamické adaptivní frekvenční skákání nosné DAFH (Dynamic Adaptive Frequency Hopping). Tato technika taktéž řeší vzájemné ovlivňování více pikosítí pomocí zmenšování nebo zvětšování skokové posloupnosti. Praktická část diplomové práce popisuje návrh modelu AFH systému za pomocí programu Matlab Simulink. V práci jsou popsány funkce jednotlivých bloků a jejich nastavení. Dále je uveden popis grafického rozhraní pomocí, kterého můžeme jednoduše měnit parametry simulace. Výsledný model dokáže simulovat vliv statických a dynamických růšiču v přenosovém pásmu při komunikaci dvou zařízení.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deal the system, which use the Frequency Hopping (FH). Is explained principle those techniques and her benefits and disadvantages. Follows description techniques Adaptive Frequency Hopping (AFH) that used the Bluetooth. Follows description other method for setup hopset such as Dynamic Frequency Hopping (DFH), which used standards 802.22. 22. Is an emerging standard for Wireless Regional Area Networks (WRAN) operating on a license-exempt and non-interference basis in the spectrum allocated to TV broadcast services (between 47–910 MHz). Other method introduces the Adaptive Frequency Rolling (AFR), a particular instance of frequency hopping (FH) that enables the collocated WPANs to cooperate and avoid the self-interference. The AFR uses as input solely the observed packet error rate (PER) and it does not require any exchange of information among the collocated WPANs. The effect of the FR over a longer time interval is that the WPANs use the complete set of disposable channels in an implicit time-division and cooperative manner. Last method described in this Thesis is Dynamic Adaptive Frequency Hopping (DAFH). The basic strategy applied in DAFH is a binary search for a hopset that offers smaller PER. The set of admissible hopsets depends on the total number of available channels and the maximal level of binary divisions. Practical part of the master's thesis describes proposal model AFH, with usage of Matlab Simulink programme. In thesis are described function each blocks a their setting. Simulation parameters can change in simple graphic interface. The model is able to simulate influence of static and dynamic interference in transmission band of two communicating devices.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAdaptivní frekvenční skákání AFHcs
dc.subjectDynamické frekvenční skákání DFHcs
dc.subjectadaptivní rotace nosných frekvencí AFRcs
dc.subjectdynamické adaptivní frekvenční skákání DAFHcs
dc.subjectMatlab Simulinkcs
dc.subjectMatlab (R2008a)cs
dc.subjectBluetooth.cs
dc.subjectAdaptive Frequency Hopping (AFH)en
dc.subjectDynamic Frequency Hopping (DHF)en
dc.subjectAdaptive Frequency Rolling (AFR)en
dc.subjectDynamic Adaptive Frequency Hopping (DAFH)en
dc.subjectMatlab Simulinken
dc.subjectMatlab (R2008a)en
dc.subjectBluetooth.en
dc.titleAlgoritmy pro systémy s technikou adaptivního frekvenčního skákánícs
dc.title.alternativeAlgorithms for adaptive frequency hopping spread spectrum systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:29cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21843en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:33:13en
sync.item.modts2019.05.18 11:39:10en
dc.contributor.refereeBurda, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record