Show simple item record

Sensors for decentralized system of water purification

dc.contributor.advisorMartinásek, Zdeněkcs
dc.contributor.authorPlotěný, Miroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:40:24Z
dc.date.available2018-10-21T20:40:24Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationPLOTĚNÝ, M. Senzory pro decentralizovaný systém čištění odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21857cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11069
dc.description.abstractCílem diplomové práce je prostudovat a navrhnout vhodné senzory, kterými je možné monitorovat standardní provoz menších čistíren odpadních vod. Nahradily by tak jednu velkou centrální čistírnu odpadních vod, s minimalizací zásahů lidského faktoru a tím snížením nákladů na její provoz. Práce se zabývá senzory pro měření výšky hladiny, průtoku vzduchu, identifikaci obsluhy a další. Nejdůležitějším sledovaným parametrem je kvalita odtokových vod, kterou můžeme odvodit z množství amoniakálního dusíku. Práce diskutuje možnosti kontinuálního měření amoniakálního dusíku ve vodě a snaží se vybrat optimální řešení. Na konci práce je realizováno experimentální měření se zvolenou amoniakální sondou, které ověřuje praktické vlastnosti.cs
dc.description.abstractMain task of the Master Thesis is to study and propose appropriate sensors that can monitor standard operations of small waste treatment plant. This small plants may replace one big central waste water treatment plant, minimizing interference with the human factor and thus reducing the cost of its operation. Master Thesis deals with the sensors for level measurement, air flow, identifying the operator and others. The most important parameter is the quality of drainage water, which can be derived from the amount of ammoniacal nitrogen. This work discusses the possibility of continuous measurements of ammoniacal nitrogen in water and try to select the optimum solution. At the end of the work is carried out experimental measurements are selected ammonia probe to verify the practical features.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectamoniakální dusíkcs
dc.subjectprůtokoměr vzduchucs
dc.subjectiontově selektivní elektrodacs
dc.subjectčistírna odpadních vodcs
dc.subjectmonitoringcs
dc.subjectkapacitní hladinoměrcs
dc.subjectammoniacal nitrogenen
dc.subjectflowmeter airen
dc.subjectionic selective electrodeen
dc.subjectwaste treatment planten
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectwater-stage indicatoren
dc.titleSenzory pro decentralizovaný systém čištění odpadních vodcs
dc.title.alternativeSensors for decentralized system of water purificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:26cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21857en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:35:10en
sync.item.modts2020.03.31 14:32:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMácha, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vondra, Ph.D. (člen) Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJe navržený průtokoměr vzduchu vhodný pro průmyslovou výrobu, a proč? Navrhujete optickou závoru pro měření výšky kalů, nestačil by nějaký plovák? Lze nějakými amaterskými způsoby zjistit správnou funkčnost čistírny?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record