Show simple item record

Enhancement of degraded speech by removing dissonant components

dc.contributor.advisorSmékal, Zdeněkcs
dc.contributor.authorSadil, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:50:42Z
dc.date.available2019-04-04T05:50:42Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationSADIL, J. Zvýrazňování degradované řeči pomocí odstranění disonantních složek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other54597cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11111
dc.description.abstractTato práce se zabývá metodou pro částečné odstranění rušivých vlivů z řečového signálu, čímž dochází k celkovému zlepšení kvality znehodnoceného řečového signálu a zlepšení SRN. Konkrétně se jedná o odstranění nejčastějších typů rušení, která skutečně ovlivňují srozumitelnost a kvalitu aplikací pro úlohu zpracování řečového signálu. Jsou to přeslechy z ostatních okolních rozhovorů, hluk automobilu, hluk ventilátoru počítače, hluk větru přicházejícího na mikrofon a obecný šum. Níže popsaná metoda, je založena na filtrování frekvenčních pásem, která se zobrazují jako tóny disharmonických intervalů. Velikost intervalu jednotlivých disharmonických jevů je vztahována k základnímu tónu řeči, který si lze představit v oblasti temperovaného ladění jako tón C, čímž se disharmonické složky spektra řečového signálu zobrazují jako tóny F#, B a C#. Cílem práce je navržení funkční metody a vlastního technického řešení pro realizaci v prostředí Matlab. Odstranění co největšího podílu rušivých složek ve znehodnoceném signálu metodou hřebenové filtrace disharmonických složek v šířce osmi slyšitelných oktáv.cs
dc.description.abstractThis work deals with the method of partial removal of interference from the speech signal, thereby improving the overall quality of depreciated speech signal and improve signal-to-noise ratio. Specifically, the elimination of frequent disturbance, such as crosstalk from other interviews, noise, car noise, computer fans wind coming to the microphone and general noise. The method described below is based on frequency filtering, which can be thought of as the discordant tones of intervals. The size range of discordant phenomena, be applied to the basic tone of speech, which can be thought of as a tone tempered tuning C, and thus a spectrum of dissonant speech appear as notes F #, B, and C #. The aim of my work is finding its own working methods and technical solutions for realization of removing the greatest proportion of interfering components in the signal deteriorated by filtration discordant elements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFrekvence základního tónu řeči. Disonantní složky. Hřebenový adaptivní filtr. Zvyšování kvality řečového signálu.cs
dc.subjectFundamental frequency estimation. Dissonant frequency. Adapt Comb Filter. Speech quality enhancementen
dc.titleZvýrazňování degradované řeči pomocí odstranění disonantních složekcs
dc.title.alternativeEnhancement of degraded speech by removing dissonant componentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-18-08:11:08cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid54597en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:13:29en
sync.item.modts2020.03.31 22:14:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMíča, Ivancs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Káňa (člen) Ing. Jiří Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Jan Karásek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Balej, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOponent 1: Jakým způsobem ve znělých segmentech detekujete distanci a jak potom rozhodujete, které z kmitočtů jsou žádoucí. Oponent 2: V hlavním skriptu provádíte na počátku segmentaci s přesahem. Není ale jasné, jak po filtraci opět skládáte segmenty do spojitého signálu. Můžete pustit alespoň několikasekundovou ukázku signálu před a po průchodu vámi navrženým systémem, aby bylo možné si udělat subjektivní představu o funkčnosti navrženého systému? Diskuze: Nedodrzovani matematicke zapisu bylo vytceno oponentem, kontroloval jste? - nedival jsem se na spravny zapiscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record