Show simple item record

Video on Demand service in JavaME

dc.contributor.advisorČíka, Petrcs
dc.contributor.authorObdržálek, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:58:10Z
dc.date.available2018-10-21T16:58:10Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationOBDRŽÁLEK, P. Video na vyžádání v JavaME [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21820cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11121
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na vytvoření systému pro přehrávání videa na vyžádání. Jsou rozebírány technologie, které se používají při tvorbě aplikací pro mobilní zařízení. Také jsou uvedeny dnes nejpoužívanější kodeky v mobilních zařízeních. Jsou zmíněny standardy, normy, principy a doporučení pro přenos multimédií přes síť v reálném čase. Dále jsou popsány technologie, které je vhodné použít na serverové straně pro funkčnost navrženého systému. Závěrem práce je vypracování funkčního vzorku celého systému a popis funkčnosti tohoto systému.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis deals with creation of system that provides video on demand. Technologies which are used to creation mobile application are analyzed. There are also mentioned today's most used codecs in the mobile devices. There are described standards, norms, principles and recommendations for transfer multimedia data on network in real time. Technologies which are appropriate for functionality of system on server side are described. The output of the work is an operational sample of whole system and description of functionality of this system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectJava MEcs
dc.subjectvideo na vyžádánícs
dc.subjectRTPcs
dc.subjectRTCPcs
dc.subjectRTSPcs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectXHTMLcs
dc.subjectCSScs
dc.subjectJava MEen
dc.subjectvideo on demanden
dc.subjectRTPen
dc.subjectRTCPen
dc.subjectRTSPen
dc.subjectPHPen
dc.subjectMySQLen
dc.subjectXHTMLen
dc.subjectCSSen
dc.titleVideo na vyžádání v JavaMEcs
dc.title.alternativeVideo on Demand service in JavaMEen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:26cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21820en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:06:58en
sync.item.modts2021.11.08 12:35:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMüller, Jakubcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Karel Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Jiří Přibil (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJak je v systému řešena tarifikace za provozované služby?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record