Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBydžovský, Jiřícs
dc.contributor.authorHons, Otocs
dc.date.accessioned2015-07-12T15:14:30Z
dc.date.available2013-01-30cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHONS, O. Materiály na bázi pěnového skla z druhotných surovin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55653cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11122
dc.description.abstractV rámci teoretické části diplomové práce jsou uvedeny základní poznatky o skle (suroviny, postup výroby, stručný přehled výrobků ze skla pro stavebnictví) a rovněž zmíněny statistiky týkající se produkce odpadů, a to primárně s důrazem na nejrůznější typy odpadních skel. Následující statě diplomové práce jsou zaměřeny na některé technologie zpracování odpadního skla. Dále jsou shrnuty různé výzkumy týkajících se aplikace odpadního, případně recyklovaného, skla při výrobě stavebních materiálů. V návaznosti na teoretickou část byly v praktické části diplomové práce navrženy vhodné druhotné suroviny, které byly využity k přípravě materiálů na bázi tepelně upravené napěněné skloviny. V praktické části této diplomové práce byl taktéž proveden soubor experimentů a analýz včetně patřičného vyhodnocení a vyvození závěrů jednak z hlediska navržených alternativních plniv a dále pak z nich vyrobených materiálů.cs
dc.description.abstractIn the theoretical part of diploma thesis basic knowledge about glass are given (materials, production process, a brief overview of glass products for construction industry) and statistics of waste production, primarily with an emphasis on various types of waste glasses were also mentioned. The following chapters of the thesis are focused on waste glass processing technologies. Various studies about the application of waste or recycled glass in manufacturing of building materials are summarized. In the practical part of diploma thesis were suggested appropriate secondary raw materials that were used to prepare materials based on thermally modified glass foam. In the practical part of the thesis was carried out a set of experiments and analysis, including evaluation in terms of the proposed alternative fillers and materials made of them.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectSklocs
dc.subjectdruhotná surovinacs
dc.subjectskleněný odpadcs
dc.subjectrecyklacecs
dc.subjectpěnové sklocs
dc.subjectGlassen
dc.subjectsecondary raw materialen
dc.subjectglass wasteen
dc.subjectrecyclingen
dc.subjectfoam glassen
dc.titleMateriály na bázi pěnového skla z druhotných surovincs
dc.title.alternativeMaterials based on the foam glass of secondary raw materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-01-30cs
dcterms.extent4.53 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2012-02-17-17:29:22cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55653en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2017.02.24 20:26:46en
sync.item.modts2015.07.09 21:21:25en
dc.contributor.refereePetránek,, Vítcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam