Show simple item record

Internet Connection variants using present TV cable wiring

dc.contributor.advisorStančík, Petersk
dc.contributor.authorLukáč, Michalsk
dc.date.accessioned2019-05-17T03:25:15Z
dc.date.available2019-05-17T03:25:15Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationLUKÁČ, M. Možnosti připojení k internetu po stávajících rozvodech kabelové televize [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21816cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11135
dc.description.abstractPráce pojednává o datových přenosech po stávajících rozvodech kabelové televize. K realizaci daného projektu byla vybrána zařízení PLC. Rozebíraná je problematika vícetónových modulací a blíže byla popsaná modulace OFDM, kterou daná zařízení využívají. Dále byl popsán postup integrace zařízení PLC na kabelovou síť, úpravy kabelové sítě a základní topologie vytvořených datových síti. Bylo nahlédnuto na PLC modem a Head End od firmy Corinex, které byli použity při realizaci datové sítě ve vybrané obci. Také jsem zde uvedl úskalí kabelových vedení při tomto druhu datových přenosů a řešení některých vzniklých problémů. V reálným provozu byly potom testované parametry vytvořené sítě. Byly změřeny přenosové rychlosti na fyzické a transportní vrstvě a dále pak SNR jednotlivých spojení a útlum signálu. Měření potvrdily vhodnost použití PLC zařízení na přenos dat po kabelových sítích - co se týče přenosové rychlosti, ale také dosahu. Jako příloha je uvedená mapa kabelové televize s vyznačením umístnění PLC zařízení ve vybrané kabelové síti.sk
dc.description.abstractThis dissertation examines data transfers along the existing lines of cable TV. PLC equipment has been selected as the focus of this examination. The essay examines the question of Multicarrier modulation and focuses more specifically onto the problem of OFDM modulation, which is being used by the selected equipment. It further describes the process of integration of PLC equipment into the cable TV network, modifications of the CATV and the basic topology of the created data networks. The essay also offers a closer look onto a PLC modem and Head End from Corinex that have been used in the implementation of a data network in a selected rural settlement. The author has also raised the issue of the problems connected with cable wires connected with this particular type of data transfers and the solutions of some of the encountered problems. The characteristics of this network have then been measured during normal operation of the created network. Measurements have been carried out in order to determine the transfer speed on a physical and transfer level, the SNR of specific connections and the signal attenuation. The measurements have confirmed the suitability of the used PLC equipment for the purposes of data transfer along the cable TV lines as far as data speed and signal strength was concerned. A map of the particular cable TV lines and the PLC equipment has been included in the attachment.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPLCsk
dc.subjectCorinexsk
dc.subjectKabelová televizesk
dc.subjectOFDM modulacesk
dc.subjectSNR Připojení k internetusk
dc.subjectPLCen
dc.subjectCorinexen
dc.subjectCATVen
dc.subjectOFDM modulationen
dc.subjectInternet connectionen
dc.subjectSNRen
dc.titleMožnosti připojení k internetu po stávajících rozvodech kabelové televizesk
dc.title.alternativeInternet Connection variants using present TV cable wiringen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:27cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21816en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:25:19en
sync.item.modts2020.04.01 03:08:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMartinásek, Zdeněksk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vondra, Ph.D. (člen) Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen)cs
but.defenceV jakém procentuálním poměru je efektivní přenosová rychlost a rychlost na fyzické vrstvě? Jak je tento poměr závislý na délce vedení? Jakým způsobem přemosťujete zesilovač? Proč jste se rozhodl pro PLC?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record