Show simple item record

IT Infrastructure Optimizing Design

dc.contributor.advisorOndrák, Viktorcs
dc.contributor.authorSmejkal, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:09:06Z
dc.date.available2018-10-21T16:09:06Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationSMEJKAL, T. Návrh optimalizace IT infrastruktury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other37508cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1117
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje moţná řešení optimalizace IT infrastruktury, využitím nových technologií jako jsou cloud computing, virtualizace koncových stanic a poskytování softwaru jako sluţby. Analyzuje současný stav IT infrastruktury v organizaci a navrhuje vhodné systémové a ekonomické řešení. Popisuje jednotlivé oblasti IT technologií a jejich výhody. Na závěr se zaměřuje na výběr nejvhodnější technologie a vyhodnocuje její ekonomický přínos pro podnik.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis describes possible solutions of IT infrastucture optimizing using new technologies, such as cloud computing, desktop virtualization and providing software as a service. It gives an analysis of the actual state of IT infrastucture in organization and drafts a suitable economical and system solution. It also describes individual areas of information technologies and their advantages. Finally, it focuses on selecting the most suitable technology with the assessment of its economic benefit for the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVirtualizacecs
dc.subjectVMwarecs
dc.subjectVDIcs
dc.subjectvirtualizace desktopůcs
dc.subjectcloud computingcs
dc.subjectoutsourcingcs
dc.subjectnávratnost investiccs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectIT infrastrukturacs
dc.subjectVirtualizationen
dc.subjectVMwareen
dc.subjectVDIen
dc.subjectdesktop virtualizationen
dc.subjectcloud computingen
dc.subjectoutsourcingen
dc.subjectreturn on investmenten
dc.subjectoptimalizationen
dc.subjectIT infrastructureen
dc.titleNávrh optimalizace IT infrastrukturycs
dc.title.alternativeIT Infrastructure Optimizing Designen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-13cs
dcterms.modified2011-07-13-10:45:12cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37508en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:03:48en
sync.item.modts2020.03.31 13:38:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVinařický, Richardcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Miloš Hejč (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record