Show simple item record

Influence of process parameters in forward extrusion on the die loading

dc.contributor.advisorPetruška, Jindřichcs
dc.contributor.authorPokorná, Janacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:06:48Z
dc.date.available2019-04-03T22:06:48Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationPOKORNÁ, J. Studie vlivu procesních parametrů při dopředném protlačování na namáhání průtlačnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other17035cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11213
dc.description.abstractJedním z rozhodujících faktorů efektivního využití technologie dopředného protlačování je životnost tvářecích nástrojů. Velmi namáhaným tvářecím nástrojem je průtlačnice, jejíž vhodnou konstrukcí lze významně ovlivnit kvalitu průtlačků i namáhání průtlačnice a s ním související životnost. Metoda konečných prvků umožňuje tento proces simulovat a určit sílu potřebnou k protlačení polotovaru a stav napjatosti průtlačnice i průtlačku. V této práci byla výpočtová simulace provedena v programu ANSYS 11.0 a byl stanoven vliv redukce, úhlu redukčního kuželu, délky průtlačku, zaoblení přechodových částí průtlačnice, materiálu polotovaru a tření na protlačovací sílu, namáhání průtlačnice a vznik trhlin v průtlačku. Výsledky lze využít k optimalizaci konstrukce průtlačnice.cs
dc.description.abstractOne of the decisive factors of effective using of forward extrusion technology is lifetime of forming tools. Die is very loaded forming tool which loading and therewith related lifetime can be significantly affected by its construction. Construction also affected quality of extruded material. Finete element method allows to simulate this process and assess force which is needed to extrusion and state of stress in die and extruded material. Numerical simulation was realized in program ANSYS 11.0. Influence of reduction, angle of reduction, lenght of extruded material, rounding transition of die parts, extruded material and friction coefficient on die loading and emergence of cracks in extruded material was set in this diploma thesis. Results can be used to die construction optimalization.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDopředné protlačovánícs
dc.subjectvýpočtová simulacecs
dc.subjectnamáhání průtlačnicecs
dc.subjectForward extrusionen
dc.subjectnumerical simulationen
dc.subjectdie loadingen
dc.titleStudie vlivu procesních parametrů při dopředném protlačování na namáhání průtlačnicecs
dc.title.alternativeInfluence of process parameters in forward extrusion on the die loadingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:28cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid17035en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:07:20en
sync.item.modts2019.05.18 09:44:16en
dc.contributor.refereeNávrat, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record