Show simple item record

Brno Bronx - change of address

dc.contributor.advisorHavliš, Karelcs
dc.contributor.authorMiklová, Kamilacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:05:06Z
dc.date.available2018-10-21T17:05:06Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationMIKLOVÁ, K. Brněnský Bronx - změna adresy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.cs
dc.identifier.other51101cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11237
dc.description.abstractDiplomová práce představuje prostorovou studii obnovy veřejných prostor v lokalitě brněnského Bronxu. Práce zahrnuje několik velkých urbanistických a sociálních problémů. Jedná se o řešení problémů sociálně vyloučené oblasti, o otázku soužití s etnickými menšinami a dále o brownfields a řešení vhodné formy gentrifikace problémové čtvrti. Návrh řeší prostupnost největším blokem, který je lemován ulicemi Bratislavská, Hvězdová, Francouzská a Stará. Je zde navržena nová struktura veřejných prostorů - náměstí, která jsou jako korálky navlékány na síť nově navržených ulic. Dále se zabývá zejména tvorbou veřejného prostoru v blízkosti bývalého káznice. V návrhu díky odstranění přístaveb vzniká prostor pro dvě nová náměstí. Kreativní náměstí a Náměstí Romské kultury. Díky vhodné dostavbě nových objektů je podpořeno náměstí a odhalena původní podoba bývalé káznice.cs
dc.description.abstractThis thesis is a study of the spatial reconstruction of public space in the locality of Brno Bronx. The work includes several large urban and social problems. This is the solution of problems socially excluded areas, the issue of coexistence with ethnic minorities and on brownfields and solving the appropriate forms of gentrification problem area. The proposal addresses the biggest block permeability, which is lined streets of Bratislavská, Hvězdová, and Francouzská. It proposes a new structure of public spaces - squares, which are strung like beads on the newly proposed network of streets. Also engaged in the creation of public space in the vicinity of the former jail. The proposal by removing extensions provide a space for two new squares. Creative square and Square of Roma culture. With the completion of new buildings should be supported by a square and revealed the original appearance of the former jail.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectveřejné prostorycs
dc.subjectromská komunitacs
dc.subjectnáměstícs
dc.subjectCejlcs
dc.subjectetnické menšinycs
dc.subjectzdělávánícs
dc.subjectpublic spacesen
dc.subjectthe Roma communityen
dc.subjectsquaresen
dc.subjectCejlen
dc.subjectethnic minoritiesen
dc.subjecteducationen
dc.titleBrněnský Bronx - změna adresycs
dc.title.alternativeBrno Bronx - change of addressen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-05-29cs
dcterms.modified2012-05-30-09:21:05cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid51101en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:21:49en
sync.item.modts2019.05.18 04:05:12en
dc.contributor.refereePavlovský, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record