Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals For Its Improvement

dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorŠmedek, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:51:44Z
dc.date.available2019-04-03T21:51:44Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationŠMEDEK, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other54551cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11285
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na hodnocení současné finanční a ekonomické situace společnosti. Pro hodnocení současné finanční situace byla použita finanční analýza, analýza vnitřního a vnějšího okolí společnosti. Diplomová práce přináší návrhy, díky kterým bude možné zlepšit současnou finanční a ekonomickou situaci společnosti. Po zhodnocení současné finanční situace byla navrhnuta doporučení. Jedna z možností, jak zlepšit pozici společnosti je provedení fúze společnosti. Pro zvýšení efektivity a snížení náročnosti na pracovní kapitál, bylo doporučeno zúžení sortimentu nabízených dřevin a zavedení nové technologie na lepení dřevěných lamel do nášlapné vrstvy. Tato operace je pro společnost nejdůležitější s ohledem na kvalitu a produktivitu celého výrobního procesu.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the evaluation of the current financial and economic situation of the company. To evaluate the current financial situation has been used financial analysis, analysis of internal and external environment of the company. The thesis sets out proposals that make possible to improve the current financial and economic situation of the company. After reviewing the current financial situation has been suggested recommendations. One of the ways to improve the position of the completion of the merger of the company. To increase efficiency and reduce demands on working capital, it was recommended narrowing the range offered by trees and introduction of new technologies for bonding wood slats in the surface layer. This operation is important for society in terms of quality and productivity of the entire production process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectCash flowcs
dc.subjecthodnocení výkonnostics
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectsoustavy ukazatelůcs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectCash flowen
dc.subjectperformance evaluationen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectsystems of indicatorsen
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals For Its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-15-08:18:12cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid54551en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:57:42en
sync.item.modts2020.03.30 20:54:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLokaj, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record