Show simple item record

Performance tests of the recycled aggregates to roads

dc.contributor.advisorStehlík, Dušancs
dc.contributor.authorKarásková, Romanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:21:39Z
dc.date.available2017-02-01cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKARÁSKOVÁ, R. Funkční zkoušení recyklátů do pozemních komunikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55687cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11292
dc.description.abstractPráce je rozdělena na dvě části. Praktická část se zabývá zkouškami zemin použitých v nově zhotovené vozovce v Novém Městě na Moravě a zkouškami recyklovaných materiálů, které by případně mohly tyto zeminy ve vozovce nahradit. Cílem této části je získat moduly pružnosti, které se následně vloží do výpočtového modelu. V druhé části práce je skladba vozovky modelována v programu, který k výpočtům využívá metodu konečných prvků a respektuje reálné vlastnosti materiálů a zatížení. Výstupem práce budou srovnávací studie deformací a napětí vzniklých při použití stávajících zemin a recyklátů.cs
dc.description.abstractThe work is divided into two parts. The practical part deals with the testing properties of soils which are using in new road in Nové Město na Moravě and the testing of recycled materials which could replace this soils from road. The aim this part is to obtain values of elastic modulus which are then inserted into the computational model. In the second part of work the track road is modeled in the software which uses the Finite Element Method to calculate and respect physical properties of different materials and a load. The result of work will be studies with comparison of displacement and stress generated to using existing soils and recycled materials.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectZkoušky zemincs
dc.subjectrecyklované materiálycs
dc.subjectvrstvy vozovkycs
dc.subjectmodul pružnostics
dc.subjectvýpočtový modelcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectdeformacecs
dc.subjectnapětícs
dc.subjectTesting properties of soilsen
dc.subjectrecycled materialsen
dc.subjectground layer of roaden
dc.subjectelastic modulusen
dc.subjectcomputational modelen
dc.subjectFinite Element Metoden
dc.subjectdisplacementen
dc.subjectstressen
dc.titleFunkční zkoušení recyklátů do pozemních komunikacícs
dc.title.alternativePerformance tests of the recycled aggregates to roadsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-02-01cs
dcterms.modified2012-02-17-17:29:32cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55687en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.27 12:42:15en
sync.item.modts2019.06.27 12:34:15en
dc.contributor.refereeValentin,, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record