Show simple item record

Stress - strain analysis and creep assessment of the thick-walled tubular structures.

dc.contributor.advisorHlavoň, Pavelcs
dc.contributor.authorZouhar, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:46:42Z
dc.date.available2018-10-21T16:46:42Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationZOUHAR, M. Deformačně napěťová analýza a hodnocení mezních stavů částí tlustostěnného potrubí v oblasti creepu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20746cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11295
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou částí tlustostěnného potrubí. Jsou řešeny rozměrové řady (charakterizovány poměrem D/d) tří těles, přímý válec, anuloid s konstantní tloušťkou (oblouk) a anuloid s proměnnou tloušťkou stěny (ohyb). Nejdříve je řešena velikost vnitřního tlaku kdy dojde k plně plastickému stavu u těchto těles. Velikost mezního tlaku je stanovena analyticky, numericky a příslušnými normativními vztahy. Výsledky a průběhy napětí jednotlivých řešení jsou vzájemně porovnány. Dále jsou tato tělesa řešena v creepové oblasti, jsou zatížena maximálním přípustným vnitřním tlakem dle normy po dobu 200 tisíc hodin - doba provozu součástí. Zkoumáno je místo maximálního ekvivalentního creepového přetvoření a místo maximálního ekvivalentního napětí. V těchto místech jsou vypsána hlavní napětí v závislosti na poměru D/d. Výsledky a průběhy napětí jednotlivých rozměrových řad jsou vzájemně porovnány. Z dostupných zdrojů literatury je zvolena podmínka dosažení mezního stavu, podle které je provedeno hodnocení dosažení mezního stavu u jednotlivých těles.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the stress-strain analysis of thick-walled pipe parts. The dimension series (characterized by the D/d ratio) of three components are solved, then a direct tube, a torus with constant wall thickness (arcus) and a torus with variable wall thickness (bend). At first, the internal pressure amount, when a fully plastic state for these components is created, is solved. The amount of the limit pressure is determined analytically, numerically and by appropriate normative relations. The results and stress diagrams of individual solutions are mutually compared. Furthermore, these components are solved in the creep and are exposed to the maximum allowable normative internal pressure for 200,000 hours according to the standard – the operating time of components. The place of the maximum equivalent creep strain and the place of the maximum equivalent stress is examined. In these places the principal stresses are depicted depending on the D/d ratio. The results and stress diagrams of individual dimension series are mutually compared. From the available literary sources the condition of the limit state reach is chosen, according to which the evaluation of the limit state reach for individual components is carried out.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČásti tlustostěnného potrubícs
dc.subjectplasticitacs
dc.subjectcreepcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectdeformačně-napěťová analýzacs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectthick-walled pipe partsen
dc.subjectplasticityen
dc.subjectcreepen
dc.subjectfinite elements methoden
dc.subjectstress-strain analysisen
dc.subjectsafety factoren
dc.titleDeformačně napěťová analýza a hodnocení mezních stavů částí tlustostěnného potrubí v oblasti creepu.cs
dc.title.alternativeStress - strain analysis and creep assessment of the thick-walled tubular structures.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:28cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20746en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:25:50en
sync.item.modts2019.04.03 13:10:43en
dc.contributor.refereePetruška, Jindřichcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record