Show simple item record

The utilization of waste from electrical and electronical equipments

dc.contributor.advisorKizlink, Jurajcs
dc.contributor.authorBabuš, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-11-17T06:55:06Z
dc.date.available2019-11-17T06:55:06Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationBABUŠ, O. Využití odpadů z elektrických a elektronických zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other232cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11326
dc.description.abstractTato práce se zabývá zpracováním elektrických a elektronických zařízení, které jsou již označeny jako odpad. Je zde postihnut legislativní rámec zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení, které jsou obecně označovány jako elektroodpad. Dále popisuje základní technologie zpracování elektroodpadů. Z důvodu komplexnosti složení elektroodpadu je větší důraz kladen na separační postupy při zpracování elektroodpadu. V neposlední řadě je zde zmíněna možnost využití surovin získaných z recyklace k přípravě chemikálií určených k ochranářským účelům.cs
dc.description.abstractThis work deals with processing electric and electronic devices, which are marked as WEEE. It contains legislative frame of processing electric and electronic devices. Then it describes basic technology of processing electrowaste. The separative processes during the recyclation of WEEE are highlighted because of the electrowaste material complexity. There is also the possibilty of using material obtained from WEEE to prepare chemicals for the wood and other material protection which is mentioned in the final part of thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektroodpadcs
dc.subjectzpracování elektroodpaducs
dc.subjectseparační postupycs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectvyužití elektroodpaducs
dc.subjectOEEZcs
dc.subjectElectrowasteen
dc.subjectelectrowaste processingen
dc.subjectseparation processen
dc.subjectlegislativeen
dc.subjectelectrowaste useen
dc.subjectWEEEen
dc.titleVyužití odpadů z elektrických a elektronických zařízenícs
dc.title.alternativeThe utilization of waste from electrical and electronical equipmentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-25cs
dcterms.modified2008-06-30-10:45:01cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid232en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:54:53en
sync.item.modts2020.05.22 13:06:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMašek, Ivancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, student se vyjádřil k připomínkám a dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record