Show simple item record

Development of multilayer polymer floor systems

dc.contributor.advisorPetránek, Vítcs
dc.contributor.authorTesař, Filipcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:02:04Z
dc.date.available2013-01-30cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationTESAŘ, F. Vývoj polymerních vícevrstvých podlahových systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55692cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11331
dc.description.abstractVícevrstvé polymerní podlahové systémy patří k rozšířeným materiálům jak v průmyslové výstavbě, tak v bytové. Jedná se o většinou o dvousložkové polymerní materiály na bázi epoxidových pryskyřic. Cílem mé diplomové práce je zpracovat požadavky na polymerní vícevrstvé podlahové systémy a využití odpadních materiálů jako plniv do polymerní pojivové složky. Dále pak využití těchto znalostí pro vývoj polymerních vícevrstvých podlahových systémů, navrhnout patřičnou recepturu a primární zkoušky na mnou navržené směsi.cs
dc.description.abstractMultilayer polymer flooring systems belongs to widespread materials for industrial constructions and also for public constructions. These are mostly two-components polymeric materials based on epoxy. The main aim of my thesis is to make list of requirements for multilayer polymer flooring system and utilization of waste materials as fillers in polymer epoxy. Then use this knowledge for development of multilayer polymer flooring system and propose the new recipe and primary test´s for this material.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectPolymercs
dc.subjectepoxidová pryskyřicecs
dc.subjectvícevrstvé polymerní podlahové systémycs
dc.subjectdruhotný materiálcs
dc.subjectodpadní materiálycs
dc.subjectrecyklacecs
dc.subjectPolymeren
dc.subjectepoxyen
dc.subjectpolymer multilayer floor systemsen
dc.subjectsecondary materialsen
dc.subjectwaste materialsen
dc.subjectrecyclingen
dc.titleVývoj polymerních vícevrstvých podlahových systémůcs
dc.title.alternativeDevelopment of multilayer polymer floor systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-01-30cs
dcterms.modified2012-02-17-17:29:33cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55692en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:47:47en
sync.item.modts2020.03.31 00:58:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVyhnánek, Miroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record