Show simple item record

Simulator of the FM-CW rangefinder function

dc.contributor.advisorŘíčný, Václavsk
dc.contributor.authorBačík, Martinsk
dc.date.accessioned2018-10-21T17:04:38Z
dc.date.available2018-10-21T17:04:38Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationBAČÍK, M. Simulátor funkce FM-CW dálkoměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other52311cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11338
dc.description.abstractTáto práca popisuje problematiku návrhu simulátoru FM-CW diaľkomeru. Výber optimálnej metódy realizácie. Práca informuje o základných vlastnostiach kontinuálne pracujúcich radarov. Práca zahrňuje analýzu chybovosti reálneho diaľkomeru a numerický odhad maximálnej chyby celého reálneho zariadenia. Obsahuje detailné blokové schéma simulátoru funkcie FM-CW diaľkomeru a počítačovú simuláciu funkcie generátora kmitočtovo modulovaného signálu, demodulátoru. Ďalej práca zahŕňa úplné konštrukčné podklady pre realizáciu prípravku a základné funkčné overeniesk
dc.description.abstractThis thesis describes design of Simulator FM-CW range finders. It is choosing the optimal method of realization and inform about basic properties of continuous working radar. The work includes an analysis of errors in real rangefinder and a numerical estimate of the maximum error in real devices. Contains detailed block diagram of simulator FM-CW range-finder and computer simulation of function generator frequency modulated signal, demodulator. Further work includes the complete construction documents for the preparation and implementation of basic functional verificationen
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektromagnetické vlneniesk
dc.subjectFM-CW diaľkomersk
dc.subjectkontinuálne pracujúce diaľkomerysk
dc.subjectantikolízny radarsk
dc.subjectFPGAsk
dc.subjectkmitočtový modulátorsk
dc.subjectkmitočtový demodulátorsk
dc.subjectsoftwarové rádiosk
dc.subjectElectromagnetic wavesen
dc.subjectFM-CW rangefinderen
dc.subjectcontinuously operating rangefinderen
dc.subjectanti-collision radaren
dc.subjectFPGAen
dc.subjectfrequency modulatoren
dc.subjectfrequency demodulatoren
dc.subjectsoftware radioen
dc.titleSimulátor funkce FM-CW dálkoměrusk
dc.title.alternativeSimulator of the FM-CW rangefinder functionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-05cs
dcterms.modified2012-06-07-17:49:49cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid52311en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:22:52en
sync.item.modts2020.03.30 19:41:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHála, Ondřejsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (člen) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Wieser, Ph.D. (člen) Ing. Roman Tkadlec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record