Show simple item record

Assessment of the effect of formaldehyde resin monomers on the environment

dc.contributor.advisorZlámalová Gargošová, Helenacs
dc.contributor.authorKalčíková, Gabrielacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:08Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:08Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKALČÍKOVÁ, G. Posouzení vlivu monomerů formaldehydových pryskyřic na životní prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other16400cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11394
dc.description.abstractV současné době jsou každoročně produkovány tisíce nových látek jejichž vliv na životní prostředí není znám. Mnohé z těchto látek jsou záměrně nebo lidskou nedbalostí vypouštěny do přírody, kde mohou být transportovány a degradovány různými mechanismy. Tyto látky mohou mít vliv na různé druhy organismů a také na člověka. Z tohoto důvodu narůstají celosvětově problémy se znečišťováním všech složek životního prostředí. Tato diplomová práce posuzuje vliv monomerů formaldehydových pryskyřic, které jsou běžně komerčně vyráběny, na životní prostředí. Pro účely ekotoxikologického hodnocení vzorků melamin-formaldehydové a močovino-formaldehydové pryskyřice byly zvoleny tři testy: akutní imobilizační test na perloočkách Daphnia magna, akutní test s luminiscenčními bakteriemi Vibrio fischeri a akutní test inhibice spotřeby kyslíku aktivovaným kalem. Pro komplexnější posouzení vlivu těchto látek na životní prostředí byla také testována biodegradabilita. Obě testované látky vykazovaly efekt na testovací organismy, avšak z výsledků testů ekotoxicity a biodegradability můžeme usuzovat, že by tyto látky neměly představovat významné riziko pro životní prostředí.cs
dc.description.abstractThousand of new substances with unknown environmental effect are produced and used daily. Many of them are deliberately or by negligence released and deposited into the environment where they could undergo different transport and degradation mechanisms. They are able to affect different types of organisms, as well as humans. For this reason, the awareness of the problems, associated with pollution of all environmental compartments is growing. The environmental impact of monomer formaldehyde resins, which are produced for commercial use, on the environment were studied in this research. For the purposes of ecotoxicological evaluation samples of melamine-formaldehyde and urea-formaldehyde resin were chosen and three toxicity tests were run: acute test with measurement of inhibition of the mobility of Daphnia magna, the acute test with luminescent bacteria Vibrio fischeri and acute test with measurement of inhibition of oxygen consumption by activated sludge. For more comprehensive assessment of the impact of these substances on the environment, biodegradability was also determined. Both tested substances showed minor hazardous impact to testing organisms and it can be concluded, that these substances should not present a significant risk to the environment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectekotoxicitacs
dc.subjecttesty ekotoxicitycs
dc.subjectbiodegradabilitacs
dc.subjectmonomery formaldehydových pryskyřiccs
dc.subjectecotoxicityen
dc.subjecttests of ecotoxicityen
dc.subjectbiodegradabilityen
dc.subjectformaldehyde resin monomersen
dc.titlePosouzení vlivu monomerů formaldehydových pryskyřic na životní prostředícs
dc.title.alternativeAssessment of the effect of formaldehyde resin monomers on the environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-12cs
dcterms.modified2009-06-15-10:56:07cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16400en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:23:17en
sync.item.modts2020.03.30 14:55:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeDoležalová Weissmannová, Helenacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka prezentovala výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta diplomové práce, studentka se vyjádřila k připomínkám a dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record