Show simple item record

Proposal of Customer Satisfaction Measurement Programme

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorMacháčková, Radkacs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:24:36Z
dc.date.available2019-05-17T01:24:36Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMACHÁČKOVÁ, R. Návrh programu měření spokojenosti zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other27788cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11403
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou měření spokojenosti zákazníků a budování vztahu firmy se zákazníkem. Cílem práce je aplikace získaných teoretických východisek do praktického měření spokojenosti zákazníků společnosti H & M Hennes & Mauritz CZ, s.r.o. Součástí praktické části je také návrh na zkvalitnění poskytovaných služeb v souladu se zjištěnými výsledky měření spokojenosti zákazníků, které bylo provedeno.cs
dc.description.abstractThis master thesis is focused on the measurement of customer satisfaction and building up the relationship between the company and the customer. The aim of this thesis is to apply gained theoretical data to practical measurement of customer satisfaction in H & M Hennes & Mauritz CZ, s.r.o. The task of the practical side is the proposal of improvement in providing services, according to the result of measurement of the customer satisfaction analysis which was implemented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingový výzkumcs
dc.subjectspokojenost zákazníkacs
dc.subjectměření spokojenostics
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectkvantitativní výzkumcs
dc.subjectSWOT analýza.cs
dc.subjectMarketing researchen
dc.subjectcustomer satisfactionen
dc.subjectmeasurement of satisfactionen
dc.subjectquestionnaireen
dc.subjectquantitative researchen
dc.subjectSWOT analysis.en
dc.titleNávrh programu měření spokojenosti zákazníkůcs
dc.title.alternativeProposal of Customer Satisfaction Measurement Programmeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-18cs
dcterms.modified2010-07-19-11:45:09cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid27788en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:56:56en
sync.item.modts2020.04.01 01:35:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŘíhová, Ladacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. František Šebek, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record