Show simple item record

Filtering methods in NMR measurements

dc.contributor.advisorGescheidtová, Evacs
dc.contributor.authorRyšavý, Ladislavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:39:59Z
dc.date.available2018-10-21T17:39:59Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationRYŠAVÝ, L. Využití filtračních metod v NMR měřeních [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21513cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11458
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vlnkovou transformací a jejím využití při zpracování a odstraňování šumu ze snímků pořízených nukleární magnetickou rezonancí. V teoretické části práce je krátce popsán princip nukleární magnetické rezonance, dále je popsána vlnková transformace, výběr vhodné vlnky pro filtraci, dvourozměrná vlnková transformace pro zpracování obrazových dat a vhodné prahovací techniky. Experimentální část je zaměřena na filtraci map magnetických polí a snímků čelistního kloubu. Jsou uvedeny výsledky filtrace při využití různých druhů vlnek. Dále je uvedeno zhodnocení filtrace pomocí poměru signál/šum a strmosti intenzity signálu v obraze.cs
dc.description.abstractBachelor's thesis deals with the wavelet transform and its use in processing and removing noise from images acquired by nuclear magnetic resonance. In the theoretical part of work is briefly described the principle of nuclear magnetic resonance, the wavelet transform is described, the selection of appropriate wavelets for filtering, two-dimensional wavelet transform for the processing of image data and appropriate tresholding techniques. The experimental part is focused on the filtration of magnetic fields and map images jaw joint as maps fields. They are filtering the results using different types of waves. It is shown through the evaluation of filtration ratio signal / noise and the steepness of the signal in the image.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnukleární magnetická rezonancecs
dc.subjectvlnková transformacecs
dc.subjectfiltrační metodacs
dc.subjectčelistní kloubcs
dc.subjectnuclear magnetic resonaceen
dc.subjectwavelet transformen
dc.subjectfiltering methoden
dc.subjectjaw jointen
dc.titleVyužití filtračních metod v NMR měřeníchcs
dc.title.alternativeFiltering methods in NMR measurementsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:08cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid21513en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:05:08en
sync.item.modts2020.03.31 09:07:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRajmic, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) Ing. Václav Křepelka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Skořepa, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Václav Pfeifer, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Rášo, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky: Jaké prahování jste použil ve své práci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record