Show simple item record

Laboratories with CCENT Network Visualiser

dc.contributor.advisorBurda, Karelcs
dc.contributor.authorKadlčík, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:20:58Z
dc.date.available2019-05-17T14:20:58Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKADLČÍK, M. Laboratorní úlohy se simulátorem Network Visualizer [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21522cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11539
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací třech laboratorních úloh pro studenty předmětu MNSB, zaměřených na procvičení základů počítačových sítí, přesněji konfigurací sítě LAN a problematikou IP adresování a směrování. K procvičování laboratorních úloh je využit lokální desktopový simulátor počítačových sítí CCENT Network Visualizer, ve kterém je pomocí grafických objektů prováděno vytvoření počítačových sítí, které se v rámci laboratorní úlohy konfigurují a posléze diagnostikují. Simulátor doplňuje software po podporu výuky ve formě webových stránek, kde jsou uvedeny návody pro jednotlivé laboratorní úlohy, výsledky jejich řešení, uvedení příkladů. Je zde také možnost provádět testy, které jsou jejich součástí, včetně vyhodnocení odpovědí. Simulátor spolu s doplňujícím software je studenty spouštěn ve virtuálním stroji VMware, tudíž je rozebrána i implementace software na počítačové stanice.cs
dc.description.abstractThis work describes design and practical realization of three laboratory works for students of MNSB. These works are aimed to practice basics of computer networks, especially the configuration of LAN, IP addressing and routing. Local desktop simulator of computer networks CCENT Network Visualizer is used as a training program. Networks are created with the help of several graphical objects, which are configured and diagnosed as a part of this lab work. Additionally there is software that supports studying in the form of web pages, where the lab tasks are mentioned with correct results and some examples. Also the possibility of taking included tests and evaluation of answers. The simulator combined with the software is run by students on VMware virtual machine, so the work deals as well with the implementation on computer workstations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRouter Simcs
dc.subjectCCENT Network Visualizercs
dc.subjectLANcs
dc.subjectWANcs
dc.subjectIP adresovánícs
dc.subjectsměrovánícs
dc.subjectRouter Simen
dc.subjectCCENT Network Visualizeren
dc.subjectLANen
dc.subjectWANen
dc.subjectIP addressingen
dc.subjectroutingen
dc.titleLaboratorní úlohy se simulátorem Network Visualizercs
dc.title.alternativeLaboratories with CCENT Network Visualiseren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:07cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid21522en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:04:49en
sync.item.modts2020.03.31 04:32:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePelka, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) Ing. Vojtěch Fiala (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Vít Daněček (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record