Show simple item record

Design of FTTH network

dc.contributor.advisorFilka, Miloslavcs
dc.contributor.authorŠifta, Radimcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:20:59Z
dc.date.available2019-05-17T14:20:59Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationŠIFTA, R. Návrh sítě FTTH [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21529cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11546
dc.description.abstractCílem této práce je přiblížit čtenáři problematiku návrhů optických přístupových sítí FTTH. Práce je rozdělena na několik základních částí. V úvodu práce je nastíněno srovnání s ostatními optickými přístupovými sítěmi. V další kapitole jsou diskutována základní známá řešení, používané architektury, topologie a jejich srovnání. Následující kapitola se věnuje pasivním prvkům distribuční sítě, jejich rozdělení a použití. Další kapitola je zaměřena na techniky instalace distribuční infrastruktury, zejména pak na technologii mikrotrubičkování. Předposlední kapitola je zaměřena na distribuci video služeb. Závěrečná část práce je tvořena třemi navrhovanými modely různých architektur pro fiktivní obec „Světlokosy“. Je provedena analýza jednotlivých variant z hlediska technologického i ekonomického. Současně jsou porovnány investiční náklady navrhovaných modelů a jejich celkové porovnání a zhodnocení.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to bring reader the issue of FTTH optical access network design. The thesis is divided into several basic parts. At the beginning of the thesis is outlined comparison with other optical access networks. In the next chapter are discussed the basic solutions, used architectures, topologies, and their comparison. The following chapter deals with the passive elements of the distribution network, their division and using. Next chapter is focused on installation technologies of distribution infrastructure, especially on microducting technology. Penultimate chapter is focused on the video services distributioning. The final part of the thesis consists of three designed models of the different architecture for the fictional village of "Světlokosy". There is an analysis of the individual variations in technological and economic terms. Simultaneously, investment costs of the proposed models are compared and their overall comparison and evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptická přístupová síť FTTHcs
dc.subjectšířka přenosového pásmacs
dc.subjectoptické vláknocs
dc.subjectaktivní optická síťcs
dc.subjectpasivní optická síťcs
dc.subjectdistribuční infrastruktura.cs
dc.subjectOptical access network FTTHen
dc.subjecttransmission bandwidthen
dc.subjectoptical fiberen
dc.subjectactive optical networken
dc.subjectpassive optical networken
dc.subjectdistribution infrastructure.en
dc.titleNávrh sítě FTTHcs
dc.title.alternativeDesign of FTTH networken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:06cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid21529en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:21:25en
sync.item.modts2020.04.01 03:27:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeReichert, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Grepl (člen) Ing. Jan Kacálek (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen) Ing. Patrik Morávek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJaké parametry můžeme měřit u sítí FTTH, případně jaké metody jsou využívány? Struktura vlákna AllWave®Flex dle doporučení ITU-T G.657, proč je vhodné pro zakončení FTTH sítě na straně koncového účastníka?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record