Show simple item record

Biotransformation of nitro aromates

dc.contributor.advisorFriedl, Zdeněkcs
dc.contributor.authorTomeček, Jaromírcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:35:22Z
dc.date.available2018-10-21T17:35:22Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationTOMEČEK, J. Biotransformace aromatických nitrolátek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other20019cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11604
dc.description.abstractKontaminace životního prostředí aromatickými nitrolátkami, ať už se jedná o výbušniny, pesticidy nebo ostatní podobné látky, je celosvětovým a donedávna i přehlíženým problémem. Následující text se zaměřuje na kontaminaci látkami pocházejícími z vojenského a muničního průmyslu a to především 2,4,6-trinitrotoluen (TNT), dále pak 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinan (RDX), 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazokan (HMX). Prvním cílem této práce je popsat aerobní biodegradační a transformační procesy rozkladu výše uvedených aromatických nitrolátek. Druhým cílem je porovnat toxicitu výchozích nitroaromátů a jejich transformačních meziproduktů a produktů. Třetím cílem je poskytnout realistický odhad současného a budoucího praktického využití strategií biodegradace.cs
dc.description.abstractContamination by nitroaromatic compounds, such as explosives, pesticides or other nitroaromatic compounds, is worldwide environmental problem. This text focuses on contamination by compounds from military and ammunition industry, most especially 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinane (RDX) and 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocane (HMX). First goal of this work is to provide the reader with a aerobic biodegradation and transformation processes of nitroaromatic compounds named above. The second goal is to compare the toxicity of initial nitroaromates and their transformation intermediates.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpolynitroaromátycs
dc.subjectTNTcs
dc.subjectRDXcs
dc.subjectHMXcs
dc.subjectbiodegradacecs
dc.subjectbiotranformacecs
dc.subjecttoxicitacs
dc.subjectpolynitroaromatesen
dc.subjectTNTen
dc.subjectRDXen
dc.subjectHMXen
dc.subjectbiodegradationen
dc.subjectbiotransformationen
dc.subjecttoxicityen
dc.titleBiotransformace aromatických nitrolátekcs
dc.title.alternativeBiotransformation of nitro aromatesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-21cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:04cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid20019en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:02:49en
sync.item.modts2020.03.31 14:29:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBednařík, Karelcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se student vyjádřil k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record