Show simple item record

Vehicle Center of Gravity Measurement

dc.contributor.advisorBlaťák, Ondřejcs
dc.contributor.authorŠtěpánek, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:32:27Z
dc.date.available2018-10-21T20:32:27Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŠTĚPÁNEK, T. Měření polohy těžiště vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other19541cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11657
dc.description.abstractDiplomová práce je věnována problematice měření polohy těžiště. Na začátku práce je vytvořen stručný přehled metod, sloužící k měření momentů setrvačnosti a měření polohy těžiště vozidla. Na základě metody vážení v šikmé poloze je dále rozpracován návrh, jak lze měřit polohu těžiště v prostorách Ústavu automobilového a dopravního inženýrství v Brně. Je navržena měřící plošina a přípravek pro zamezení změny polohy těžiště při měření. Je popsán postup měření a jsou odvozené vzorce, pomocí kterých se dopočítá přesná poloha těžiště vozidla. K problémovým částem plošiny jsou vypracovány pevnostní výpočty. V závěrečné části práce jsou uvedeny výsledky z provedeného měření. V příloze je dodána výkresová dokumentace plošiny a program usnadňující výpočet polohy těžiště.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is devoted to problems of measurement centre of gravity position. At the beginning diploma thesis is created summary of methods to measuring moment of inertia and position measuring of centre of gravity of vehicle. Proposal is in-process on the basis method weighing on oblique position. And measurement is possible in Institute of automotive engineering in Brno. Is proposed measuring platform and preparative for obstruct changes of centre of gravity position at measuring. Measuring procedure is described and is derived formula toward calculation position of gravity centre of vehicle. To troubleshooting parts of platform are elaborate solidity calculations. In final parts diploma thesis are mentioned results from these measurements. Drawing documentation of platform and programme for calculation of centre of gravity of vehicle is enclosed in diploma thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTěžištěcs
dc.subjectTritopcs
dc.subjectmoment setrvačnostics
dc.subjectměřící plošinacs
dc.subjectvýšková poloha těžištěcs
dc.subjectvážení v šikmé poloze.cs
dc.subjectCentre of gravityen
dc.subjectTritopen
dc.subjectmoment of inertiaen
dc.subjectmeasuring platformen
dc.subjectheight position of centre of gravityen
dc.subjectmethod weighing on oblique position.en
dc.titleMěření polohy těžiště vozidlacs
dc.title.alternativeVehicle Center of Gravity Measurementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-11-04cs
dcterms.modified2008-11-21-10:45:38cs
thesis.disciplineDopravní a manipulační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid19541en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:04:46en
sync.item.modts2019.05.18 08:00:38en
dc.contributor.refereeRasch, Františekcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record