Show simple item record

Fully-differential current mode frequency filters

dc.contributor.advisorJeřábek, Jancs
dc.contributor.authorKubík, Milancs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:36:23Z
dc.date.available2019-04-04T05:36:23Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKUBÍK, M. Plně diferenční kmitočtové filtry v proudovém módu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21562cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11660
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na návrh plně diferenčních kmitočtových filtrů v proudovém módu. V první části práce je seznámení s problematikou kmitočtových filtrů a vytvářením diferenčních struktur v proudovém módu. Poté následuje seznámení s použitými aktivními prvky - digitálně řiditelný proudový zesilovač DCCA (Digitally Controlled Current Amplifier) a vícevýstupový proudový sledovač MO-CF (Multiple Output Current Follower). Klíčovým bodem je vlastní návrh difrenčních filtrů, který je rozdělen na tři části. V první části návrhu jsou vytvářeny filtry za pomoci předloh z programu FilterPro. Vznikla obvodová řešení umožňující realizaci kmitočtových filtrů typu dolní propust, horní propust a pásmová propust. V další části jsou dva návrhy filtrů odvozených z autonomních obvodů pracující jako dolní a horní propust. V poslední části jsou navrženy dva typy integračních článků – ztrátový a bezeztrátový. Spojením těchto obvodů vzniklo kaskádní zapojení realizující tři filtrační funkce a to pásmovou propust 1, pásmovou propust 2 a dolní propust. Na závěr je zhodnocení celé práce a vytvořených struktur filtrů.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on design of fully-differential frequency filters in current mode. First part informs about problems concerning frequency filters and creating differential structures in current mode. Second part deals with used active components - Digitally Controlled Current Amplifier (DCCA) and Multiple Output Current Follower (MO-CF). Key point is own design of differential filters, which is divided into three parts. In the first part of design results there are filters obtained with help of models from FilterPro software. There are presented circuit structures implementing low pass, high pass and band pass frequency filters. At the next part two filters derived from autonomous circuits. These circuits are working as low pass and high pass frequency filters. In the last part are designed two types of integrator type components – loss integrator and lossless integrator. These circuits were used to realize cascade connection achieving three filtering function – band pass 1, band pass 2 and low pass. Final part summarises the thesis and features of designed structures.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdiferenční filtrcs
dc.subjectproudový módcs
dc.subjectanalogový kmitočtový filtrcs
dc.subjectDCCAcs
dc.subjectMO-CFcs
dc.subjectdifferential filteren
dc.subjectcurrent modeen
dc.subjectanalogue frequency filteren
dc.subjectDCCAen
dc.subjectMO-CFen
dc.titlePlně diferenční kmitočtové filtry v proudovém móducs
dc.title.alternativeFully-differential current mode frequency filtersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:06cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid21562en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:04:01en
sync.item.modts2020.03.31 03:01:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKoton, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) Ing. Ivo Herman, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Kopecký (člen) Ing. Martin Plšek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceMůže nastat situace, kdy nedojde ke vzájemnému vyrušení nulového bodu a jednoho z pólů přenosové funkce dle tab. 4? Kde využijete výsledky vaší práce?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record