Show simple item record

Pressurized solvent extraction of plant material for food industry use

dc.contributor.advisorVespalcová, Milenacs
dc.contributor.authorHolasová, Petracs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:23Z
dc.date.available2010-01-29cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationHOLASOVÁ, P. PSE extrakce rostlinného materiálu pro potravinářské účely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other2505cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11732
dc.description.abstractVe vzorcích sušených listů rostliny Stevia rebaudiana Bertoni byly identifikovány a kvantifikovány flavonoidy. Obsah flavonolů (kaemferol, kvercetin, myricetin, rutin) a flavonů (apigenin, luteolin) byl porovnáván ve 3 vzorcích (standardní listy Stevia rebaudiana Bertoni, Stevia rebaudiana Bertoni pěstovaná v Ukrajině a v České republice), které byly extrahovány třemi extrakčními metodami (PSE, extrakce ultrazvukem, extrakce dle Soxhleta) za použití 2 polárních rozpouštědel, methanol a ethanol, kombinovaných s nepolárním hexanem. Extrakty byly analyzovány HPLC s UV-VIS detektorem. Metoda PSE byla prováděna ve statickém a dynamickém režimu při extrakčních teplotách 40, 60, 80, 100 a 120 °C. Spektrometricky byla stanovena antioxidační aktivita extraktů pomocí volného radikálu DPPH. a celkový obsah flavonoidů v extraktech. Nejúčinnější extrakční metodou byla dynamická PSE při teplotě 120 °C za použití methanolu jako rozpouštědla.cs
dc.description.abstractFlavonoids were identified and quantified in samples of dry leaves of plant Stevia rebaudiana Bertoni. Content of flavonols (kaempherol, quercetin, myricetin, rutin) and flavons (apigenin, luteolin) were compared in three samples (standard leaves of Stevia rebaudiana Bertoni, Stevia rebaudiana Bertoni origin from Ukraine and from Czech republic), that were extracted by three extraction methods (PSE, ultrasonic extraction, Soxhlet extraction) with two polar solvents, methanol and ethanol, in combination with non-polar hexane. Extracts were analyzed by HPLC with detection UV-VIS. Antioxidant activity and total content of flavonoids in extracts were measured by spectrometry. Stable free radical DPPH. was used for determination of scavenging effect in extracts. PSE was the most effective extraction method with this conditions – 120 °C, dynamic mode and with methanol like solvent.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectStevia rebaudiana Bertonics
dc.subjectflavonoidycs
dc.subjectPSEcs
dc.subjectextrakce ultrazvukemcs
dc.subjectextrakce dle Soxhletacs
dc.subjectHPLCcs
dc.subjectantioxidační aktivitacs
dc.subjectDPPH.cs
dc.subjectcelkový obsah flavonoidůcs
dc.subjectStevia rebaudiana Bertonien
dc.subjectflavonoidsen
dc.subjectPSEen
dc.subjectultrasonic extractionen
dc.subjectSoxhlet extractionen
dc.subjectHPLCen
dc.subjectantioxidant activityen
dc.subjectDPPH.en
dc.subjecttotal content of flavonoidsen
dc.titlePSE extrakce rostlinného materiálu pro potravinářské účelycs
dc.title.alternativePressurized solvent extraction of plant material for food industry useen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-01-29cs
dcterms.modified2009-07-10-11:45:05cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2505en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:25:37en
sync.item.modts2019.05.18 14:16:14en
dc.contributor.refereeVítová, Evacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record