Show simple item record

Customer Satisfaction Analysis And Proposal For Its Improvement

dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorFojtíková, Kristinacs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:24:37Z
dc.date.available2019-05-17T01:24:37Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationFOJTÍKOVÁ, K. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other28871cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11735
dc.description.abstractCílem diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků bowlingových heren v Uherském Hradišti a navrhnout pro jednu z nich opatření pro její zlepšení. Teoretická část je zaměřena na možnosti marketingového výzkumu, jehož výsledky budou analyzovány v praktické části. Na základě získaných informací budou sestaveny návrhy a opatření, která by měla vést k celkovému zvýšení spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami a ke zvýšení tržeb firmy.cs
dc.description.abstractThe goal of this diploma thesis is to analyze customer´s satisfaction of bowling centers in Uherske Hradiste and for one of them propose the measures for its improvement. The teoretical part if focused on possibilities of marketing research whose results will be analyzed in practical part. On the basis of obtained informations there will be propose suggestions and measures which will lead to general increase of customer´s satisfaction with provided services and to increasing company´s earnings.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingový výzkumcs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectspokojenost zákazníkacs
dc.subjectměření spokojenostics
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectmarketing služebcs
dc.subjectMarketing researchen
dc.subjectquestionnaireen
dc.subjectcustomeren
dc.subjectcustomer´s satisfactionen
dc.subjectmeasurement of satisfactionen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectmarketing of servicesen
dc.titleAnalýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovněcs
dc.title.alternativeCustomer Satisfaction Analysis And Proposal For Its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-07-19-11:45:10cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid28871en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:56:49en
sync.item.modts2020.03.30 22:05:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHluštík, Radovancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record