Show simple item record

Isotopic characterization of selected fruit juices - determination of authenticity on the basis of deuterium content by SNIF-NMR

dc.contributor.advisorSečkářová,, Pavlínacs
dc.contributor.authorVyčítalová, Luciecs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:35:02Z
dc.date.available2018-10-21T16:35:02Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationVYČÍTALOVÁ, L. Izotopové složení některých ovocných džusů - autenticita z hlediska zastoupení deuteria pomocí SNIF-NMR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other16423cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11768
dc.description.abstractObsah deuteria v cukrech v ovoci je ovlivněn hlavně botanickým a částečně také geografickým původem ovoce. Informaci o původu ovoce poskytuje ethanol po fermentaci cukrů. Obsah deuteria na methylové skupině ethanolu se liší v závislosti na botanickém původu ovoce. SNIF NMR - nukleární magnetická rezonance sledující distribuci izotopů na různých místech v molekule je specifická metoda pro stanovení zastoupení deuteria (izotopový poměr D/H) v malých molekulách, např. v ethanolu. Tato izotopová technika je běžně používana pro stanovení nepovoleného přídavku cukru v ovocných nápojích (víno, ovocné džusy...). V této diplomové práci bylo pomocí SNIF NMR analyzováno pět druhů ovoce (jablka, pomeranče, grapefruity, ananasy a hroznové víno) dostupných na trhu v České republice. Tato data jsou porovnávána s hodnotami změřenými pro komerčně dostupné ovocné džusy a nektary.cs
dc.description.abstractThe deuterium content of sugar in fruits is influenced mainly by two factors – the botanical and also the geographical origin of the fruit. The information of the fruit origin is kept even after fermentation of the sugar, in the molecules of ethanol. The deuterium content on the methyl group of ethanol then varies depending upon the botanical origin of the fruit. SNIF-NMR (Site-specific Natural Isotope Fractionation – Nuclear Magnetic Resonance) is a specific method for determination of the deuterium isotopic ratio (D/H) in small molecules, e.g. ethanol. This isotopic technique is widely used for determination of sugar adulteration of fruit-based beverages (wines, fruit juices..). In this thesis, the authentic samples of five different fruits (apples, oranges, grapefruits, pineapples and grapes) available in the Czech market have been collected and analyzed by SNIF-NMR. The results are presented as well as the comparison to some commercially available fruit juices and nectars.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOvocné džusycs
dc.subjectautenticitacs
dc.subjectSNIF-NMRcs
dc.subjectdeuteriumcs
dc.subjectFruit juicesen
dc.subjectauthenticityen
dc.subjectSNIF-NMRen
dc.subjectdeuteriumen
dc.titleIzotopové složení některých ovocných džusů - autenticita z hlediska zastoupení deuteria pomocí SNIF-NMRcs
dc.title.alternativeIsotopic characterization of selected fruit juices - determination of authenticity on the basis of deuterium content by SNIF-NMRen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-11cs
dcterms.modified2009-07-10-11:45:04cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16423en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:14:20en
sync.item.modts2020.03.31 09:53:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKolář, Kamilcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Rosenberg, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Rosenberg: Vysvětlete využití závěrů Vaší DP v praxi (kontrolní laboratoře SZPI).cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record