Show simple item record

Assessment of aromatic compounds of plant origin in foods

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorJelínková, Monikacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:20Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:20Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationJELÍNKOVÁ, M. Stanovení vonných látek rostlinného původu v potravinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other16421cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11784
dc.description.abstractAromaticky aktivní látky vhodné k aromatizaci potravin jsou především rostlinného původu. Je nutné brát v úvahu i možné alergenní účinky některých z nich. Teoretická část této práce obecně charakterizuje vonné látky rostlinného původu a pojednává o jejich biologických účincích. Zároveň popisuje metody vhodné k jejich izolaci a analýze, s bližším zaměřením na metody použité v této práci - mikroextrakci tuhou fází a plynovou chromatografii. Cílem experimentální části bylo vytvořit, optimalizovat a validovat metodu pro stanovení vybraných alergenních aromaticky aktivních látek a umožnit následně její použití v širokém spektru potravinových i jiných výrobků.cs
dc.description.abstractThe aroma compounds suitable for food flavouring are mainly of plant origin. It is necessary to take into account the possible allergic effects of some of them. The theoretic part of this thesis is focused on aroma compounds and their biological effects. It also describes methods useful for their isolation and analysis with a nearer intent on the methods used in this thesis - solid phase microextraction and gas chromatography. The aim of the experimental part was to establish, optimise and validate the method for determination of allergic aroma compounds chosen and subsequently to enable its using in wide spectrum of food and other products.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvonné látkycs
dc.subjectpotravinycs
dc.subjectGCcs
dc.subjectaroma compoundsen
dc.subjectfooden
dc.subjectGCen
dc.titleStanovení vonných látek rostlinného původu v potravináchcs
dc.title.alternativeAssessment of aromatic compounds of plant origin in foodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-08cs
dcterms.modified2009-07-10-11:45:04cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16421en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:42:52en
sync.item.modts2020.03.30 20:59:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHrstka, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Šimko: Graf č. 4.1 na str. 42 - křivka ze 3 bodů - není to exaktní - jak si vysvětlujete její průběh? Pro optimalizaci metody je třeba více experimentů. doc. Márová: Proč byla zvolena právě tato skupina alergenů? prof. Šimko: Víte, že eugenol se vyskytuje i v uzených klobásách?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record