Show simple item record

Mutual similarity of aminoacid sequences in different organisms

dc.contributor.advisorŠkutková, Helenacs
dc.contributor.authorVysoudil, Ladislavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:10:27Z
dc.date.available2019-04-03T22:10:27Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationVYSOUDIL, L. Vzájemná podobnost sekvencí aminokyselin různých organismů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other34243cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1179
dc.description.abstractCílem této práce je pokusit se prostudovat a popsat práci se sekvencemi proteinů různých organismů a to především přiřazení sekvencí a vyhodnocení podobnosti sekvencí. Na začátku práce se zabýváme biochemií proteinů, jejich složením a strukturou. Dále text pokračuje teorií pro práci se sekvenčními daty, globálním, lokálním a mnohočetným přiřazením. V poslední části zkoumáme možnostmi programu Matlab pro výše zmíněné přiřazení.cs
dc.description.abstractThe aim of this semestral project is to try to study and describe work with sequences of proteins of different organisms, namely above all alligment sequences and evaluation of similarities of sequences. At the beginning of this work we deal with biochemistry of proteins, their constitution and structure. Further text go on with theory for work with sequential data, global, local and multiple assignment. At the last part we investigate possibilities of programme Matlab for aforesaid assignment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSekvencecs
dc.subjectproteincs
dc.subjectaminokyselinacs
dc.subjectpřiřazenícs
dc.subjectMatlab.cs
dc.subjectSequenceen
dc.subjectproteinen
dc.subjectaminoaciden
dc.subjectalligmenten
dc.subjectMatlaben
dc.titleVzájemná podobnost sekvencí aminokyselin různých organismůcs
dc.title.alternativeMutual similarity of aminoacid sequences in different organismsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-09-01-14:15:22cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34243en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:20:15en
sync.item.modts2020.03.31 02:32:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeProvazník, Ivocs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (místopředseda) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (člen)cs
but.defenceNa otázku oponenta diplomové práce prof. Provazníka (vliv výběru substituční matice) student částečně odpověděl, ale vysvětlení volby bylo nekompletní. Student na položené otázky dokázal správně reagovat.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record