Show simple item record

Synthesis and Characterization of PVAl Acrylic Esters

dc.contributor.advisorDzik, Petrcs
dc.contributor.authorHynštová, Karolínacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:15:49Z
dc.date.available2019-11-27T20:15:49Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationHYNŠTOVÁ, K. Příprava a charakterizace akrylových esterů PVAl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2537cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11803
dc.description.abstractPráce se zabývá detailním studiem esterifikační reakce mezi polyvinylalkoholem a kyselinami akrylovou a methakrylovou. Cílem je příprava makromerů obsahující boční (meth)akrylové skupiny navázané na páteřní makromolekule PVA. Pozornost bude věnována zejména časovému průběhu esterifikační reakce a vlivu složení reakční směsi na stechiometrii výsledného produktu a jeho vlastnosti.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with a detailed study of he esterification reaction between PVAl and acrylic and methacrylic acids. Tha goal is to prepared PVAl-based macromers bearing (meth)acrylic moieties bound to PVAl macromolecular backbone. Attention will be paid especially to equlibrium establishing times and to the influence of reaction mixture composition on the properties of resulting products.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPVAlcs
dc.subjectesterifikacecs
dc.subjectkyselina akrylovács
dc.subjectmethakrylovács
dc.subjectmakromerycs
dc.subjectPVAlen
dc.subjectesterificationen
dc.subjectacrylicen
dc.subjectmethacrylic aciden
dc.subjectmacromersen
dc.titlePříprava a charakterizace akrylových esterů PVAlcs
dc.title.alternativeSynthesis and Characterization of PVAl Acrylic Estersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:02cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2537en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:06:30en
sync.item.modts2020.05.22 12:31:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeJančovičová, Vieracs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila členy komise s obsahem své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta odpověděla na dotazy: doc. Čeppan - proč byly prováděny modifikace PVAcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSpotřební chemiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record