Show simple item record

Nuclear Fuel Cycle of Dukovany NPP

dc.contributor.advisorKatovský, Karelsk
dc.contributor.authorDudáš, Michalsk
dc.date.accessioned2018-10-29T17:37:31Z
dc.date.available2018-10-29T17:37:31Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationDUDÁŠ, M. Palivový cyklus jaderné elektrárny Dukovany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other51896cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11827
dc.description.abstractCieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou vnútorného a vonkajšieho palivového cyklu EDU so zameraním na jeho strednú časť. Popisuje metódy zavážania in-out a out-in, rozdiely medzi kontinuálnym a kampaňovitým palivovým cyklom. Sú tu stručne popísané jednotlivé typy palív používaných na EDU od začiatku prevádzky až do súčasnosti. Práca sa ďalej zaoberá popisom vonkajšieho palivového cyklu. V prednej časti palivového cyklu sa bližšie popisuje ťažba, úprava a obohaťovanie uránu, rôzne separačné metódy. Zadná časť sa zaoberá hlavne spôsobmi skladovania vyhoreného paliva, popisuje mokré i suché sklady a definitívne uloženie vyhoreného paliva. Je tu tiež uvedený stručný prehľad najznámejších typov reaktorov s krátkym popisom ich palivových cyklov. V práci sú ďalej popísané rôzne dlhé palivové cykly z hľadiska typov používaných palív a použitých metódach zavážania palivových súborov. Je tu tiež návrh možných termínov pravidelných odstávok pre rôzne dlhé kampane. Práca obsahuje ekonomické zhodnotenie a porovnanie jednotlivých palivových cyklov, ktoré vychádza zo zjednodušených podmienok, výhody a nevýhody jednotlivých cyklov z hľadiska organizácie prevádzky a skladovania paliva.sk
dc.description.abstractThe goal of this bachelor’s thesis is to introduce the nuclear fuel cycle of nuclear power plant Dukovany focusing on its middle part. It describes the methods of loading fuel assemblies in-out and out-in, the differences between continual (on-load reactors) and campaign kind of fuel cycle. There are briefly described individual types of fuel used on nuclear power plant Dukovany from the start to recent days. It is further followed by the external fuel cycle. The front end describes more about mining, enrichment and fabrication. There are also few different separation methods of uranium described. The back end deals with different ways of spent fuel storage, spent fuel pools, and dry cask storage as well as ultimate disposal. The paper also contains brief overview among the most known nuclear reactors with the short descriptions of its own nuclear fuel cycles. It is further followed by description of fuel cycles with different length, focusing on different types of fuel and different loading methods. There is also a possible concept of outages for nuclear power plant Dukovany considering few different long lasting campaigns. The paper contains economic assessment considering the simplified conditions. It also deals with pros and cons of individual cycles focusing on organization operating and spent fuel storage.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEDUsk
dc.subjectVVERsk
dc.subjectpalivový súborsk
dc.subjectpalivový cyklussk
dc.subjectobohateniesk
dc.subjecturánsk
dc.subjectNPP Dukovanyen
dc.subjectVVERen
dc.subjectfuel assemblyen
dc.subjectfuel cycleen
dc.subjectenrichmenten
dc.subjecturaniumen
dc.titlePalivový cyklus jaderné elektrárny Dukovanysk
dc.title.alternativeNuclear Fuel Cycle of Dukovany NPPen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-14cs
dcterms.modified2012-06-18-06:51:20cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid51896en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:12:54en
sync.item.modts2020.03.31 17:46:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeForal, Štěpánsk
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svou bakalářskou práci. Byl přečten posudek vedoucího práce. Byl přečten posudek oponenta s doplňujícími otázkami, které byly zodpovězeny. U otázky číslo dvě bylo konstatováno, že se jedná o chybu. Doc. Raček měl výtku ke gramatice názvu (rozdíl malé velké písmeno v názvu Jaderná elektrátrna). Byla položena otázka na délku kampaně - nebyla přesně speficikována délka odstávek a délka provozu. Otázka na srovnání elektrárnu Paksch a EDU - výkon všech bloků na EDU nebyl v aktuální době 500 MW. Student zodpověděl správně původní výkon bloků na EDU. Student nepřesně popsal rozdělení reaktorů LWR, PWR VVER. Dokázal ovšem nesrovnalost vysvětlit. Předseda komise vznesl dotaz na termín "fabrikácie" - jednalo se o nepřesně popsaný význam. Student ovšem dotaz vysvětlil. Dále byla položena otázka na druhy skladů vyhořelého paliva v ČR. Student zodpověděl téměř vše správně. Doc. Raček položil na otázku na historii vzniku a vývoje skladů vyhořelého paliva - student zodpověděl správně. Dále položil otázku na doporučení v provozu EDU. Student zodpověděl uspokojivě.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record