Show simple item record

Morphology study of organic molecular compounds thin films

dc.contributor.advisorSalyk, Otacs
dc.contributor.authorSchön, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:47Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:47Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationSCHÖN, M. Studium morfologie tenkých vrstev organických molekulárních látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other19509cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11842
dc.description.abstractTato práce pojednává o studiu morfologie tenkých vrstev organických molekulárních látek. K přípravě tenkých vrstev byla použita metoda vakuového napařování. V teoretické části je popsána použitá vakuová technika a měřící přístroje. Ve druhé části je potom popsán samotný experiment. Vlastnosti a morfologie připravených vrstev jsou zkoumány především za použití rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM). Byl zkoumán vliv teploty depozice a vzdálenost podložky od odpařovadla na morfologii vrstvy. Tenké vrstvy diketopyrrolopyrrolů (DPP) a jejich deriváty projevují zajímavé chemické i fyzikální vlastnosti a předpokládá se možnost jejich budoucího využití, především v elektronickém průmyslu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with morphology study of organic molecular thin film compounds. The vapour deposition was used for thin films preparation. There are described used vacuum technology and measuring instruments in the theoretical part. In the second part is then described the experiment. The characteristics and morphology of thin films have been analyzed by scanning electron microscope (SEM). Influence of deposition temperature and distance between substrate holder and evaporator boat on film morphology have been analyzed. Diketopyrrolopyrrole (DPP) thin films have interesting chemical and physical properties, expecting wide range of applications, especially in electronics industry.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttenké vrstvycs
dc.subjectvakuové napařovánícs
dc.subjectvakuumcs
dc.subjectrastrovací elektronový mikroskopcs
dc.subjectthin filmsen
dc.subjectevaporationen
dc.subjectvacuumen
dc.subjectscanning electron microscopeen
dc.titleStudium morfologie tenkých vrstev organických molekulárních látekcs
dc.title.alternativeMorphology study of organic molecular compounds thin filmsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-26cs
dcterms.modified2009-07-22-11:45:06cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid19509en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:05:09en
sync.item.modts2020.04.01 00:35:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVala, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceČím je způsobená jiná morfologie vzniklých vrstev ve srovnání s předchozími pracemi? Co je GAP? Jaká je interpretace píků v TG záznamu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record