Show simple item record

Toxic oxoanions in water

dc.contributor.advisorDoležalová Weissmannová, Helenask
dc.contributor.authorKováč, Lukášsk
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:47Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:47Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKOVÁČ, L. Toxické oxoanionty ve vodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other19515cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11856
dc.description.abstractPráca zahrňuje poznatky z problematiky toxických oxoaniontov vo vode. Na základe dostupných zdrojov zhodnotiť výskyt rizikových oxoaniotov vo vodách, analyzovať ich enviromentálnu nebezpečnosť vo vode a zaoberať sa problematikov ich odstránenie z vody. V práci je uvedená stručná charakteristika viacerých oxoaniontov, ale hlbšie bola pozornosť venovaná len oxoaniontom arzénu a chrómu a ich dopadom na vodné prostredie.sk
dc.description.abstractThis work includes knowledge of the issue of toxic oxoanions in the water. Based on the available resources to assess the prevalence of risk oxoanions in the waters, analyze their environmental hazard in the water and deal with the issue of their removal from the water. The work is a short overview of several oxoanions, but closer attention was dedicated only to oxoanions arsenic and chromium and their impact on the aquatic environment.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectoxoaniontysk
dc.subjectenvironmnetální nebezpečnostsk
dc.subjectvodask
dc.subjectmetódy odstráneniask
dc.subjectoxoanionsen
dc.subjectenviromental hazarden
dc.subjectwateren
dc.subjectremoving methodsen
dc.titleToxické oxoanionty ve vodáchsk
dc.title.alternativeToxic oxoanions in wateren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-23cs
dcterms.modified2009-07-22-11:45:05cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid19515en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:15:01en
sync.item.modts2020.04.01 02:48:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVávrová, Miladask
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, poté se student vyjádřil k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record