Show simple item record

The flange gasket modification of SG VVER 440 primary collector

dc.contributor.advisorŠen, Hugocs
dc.contributor.authorBlažková, Evacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:41:13Z
dc.date.available2018-10-21T16:41:13Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationBLAŽKOVÁ, E. Modifikace utěsnění víka primárního kolektoru PG VVER 440 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50387cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11898
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je řešení problematiky, týkající se utěsnění víka primárního kolektoru parogenerátoru bloku jaderné elektrárny typu VVER 440. Tyto parogenerátory jsou těsněny v původním provedení niklovými kroužky. Modifikací stávajícího způsobu těsnění za nový druh těsnícího materiálu, zejména z expandovaného grafitu, lze podstatně snížit tlak v těsnící ploše a tím i napjatost svorníků a přírubového spoje. Nové řešení utěsnění spoje kolektoru a víka by mělo zvýšit životnost spoje a tím i jadernou a technickou bezpečnost. Práce je rozdělena na teoretickou a výpočtovou část. V teoretické části je uveden princip činnosti PG, data o funkci a provedení PG a popis spoje a víka v původním provedení. Výpočtová část uvádí výpočet nového spoje, původního spoje a srovnání obou řešení a hodnocení, z pohledu technické a jaderné bezpečnosti. Součástí práce je výkresová dokumentace nového spoje.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to address issues concerning the sealing of the lid for the primary collector within the steam generator (SG) of the nuclear power plant VVER 440. These steam generators are sealed in the original design by nickel rings. Modifying the existing method of sealing by a new type of sealing material, primarily from expanded graphite, can significantly reduce the pressure in the sealing surface and also stress in bolts and flanged joints. The new solution of sealing between the joint of collector and the lid should extend the life of joints and thus the nuclear and technical safety. The text is divided into the theoretical and computational part. A principle of the SG, the SG design, and a description of the joint and lid are mentioned in the theoretical part. The computational part shows calculations of the new joint, the original one, and comparison of both solutions in terms of technical and nuclear safety. The work contains drawing of the new joint.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectParogenerátorcs
dc.subjecthřebenové těsnění s expandovaným grafitemcs
dc.subjectniklové těsněnícs
dc.subjectpřírubový spojcs
dc.subjectvýpočet těsnění dle ČSN EN 1591-1+A1cs
dc.subjectSteam generatoren
dc.subjectgraphite sealen
dc.subjectnickel ringen
dc.subjectflange jointen
dc.subjectcomputation of the seal according to ČSN EN 1591-1+A1en
dc.titleModifikace utěsnění víka primárního kolektoru PG VVER 440cs
dc.title.alternativeThe flange gasket modification of SG VVER 440 primary collectoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-25-14:46:37cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid50387en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:26:33en
sync.item.modts2021.11.12 14:36:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMartinec, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Oldřich Matal, CSc. (člen) Ing. Jiří Kubíček, Ph.D. (člen) Pavel Skoupý (člen) Ing. Aleš John (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record