Show simple item record

The Evaluation of Company Financial Situation and Proposals to Its Improvement

dc.contributor.advisorKrejčíř, Jaroslavcs
dc.contributor.authorFormánek, Radekcs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:13:39Z
dc.date.available2019-04-04T01:13:39Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationFORMÁNEK, R. Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other50314cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12033
dc.description.abstractNa trhu kursového sázení v České republice se v současné době pohybuje 10 společností, které si ročně mezi sebe rozdělí více jako 15 miliard korun. Jednou z nich je společnost Startip a.s., mladá a stále se rozvíjející sázková kancelář. Tato diplomová práce si klade za cíl pomoci společnosti Startip a.s. zvýšit její podíl na trhu kursového sázení, zvýšit kvalitu jejich produktů a navrhnout souhrn vylepšení v souladu s požadavky a návrhy, které formulovali sázející v průzkumu prostřednictvím 224 dotazníků.cs
dc.description.abstractThe betting market in the Czech Republic is currently moving 10 companies that year, which annually divided among themselves more like 15 billion. One of them is the Startip, young and still growing betting agency. Target of this masters thesis is helping the company Startip to increase its market share, increase the quality of their products and to propose a summary of improvements in accordance with the requirements and the proposals formulated by betters in research made in collection of 224 respondents.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSázková kancelář – Kursové sázení – Průzkum trhu – Kurs – Sázka – Finanční analýzacs
dc.subjectBetting agency – Odds betting – Market research – Odds – Bet – Financial analysisen
dc.titleHodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeThe Evaluation of Company Financial Situation and Proposals to Its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-01-31cs
dcterms.modified2012-02-02-07:46:38cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid50314en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:16:19en
sync.item.modts2021.11.12 10:24:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSvoboda,, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) Ing. Jiří Baťka (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record