Show simple item record

Insurance Frauds

dc.contributor.advisorVykopalová, Hanacs
dc.contributor.authorGažová, Ivacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:33:36Z
dc.date.available2018-10-21T19:33:36Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationGAŽOVÁ, I. Pojistné podvody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other28740cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12063
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o problematice pojistného podvodu v naší společnosti. Práce je rozdělena do několika tematicky relativně samostatných celků. První, teoretická část je věnována základní charakteristice, klasifikaci a vzniku pojistného podvodu, zabývá se obecným popisem pachatelů podvodných jednání. V teoretické části diplomové práce je proveden rozbor podvodných jednání v životním a neživotním pojištění. Práce popisuje význam a vzájemný vztah detekce a vyšetřování podvodných jednání a upozorňuje na skutečnosti, které napomáhají pojistnému podvodu. Cílem praktické části diplomové práce bylo provést analýzu pojistných podvodů v oblasti pojištění motorových vozidel dle subjektu, předmětu a nejčetnějších variant podvodných jednání a na základě jejího vyhodnocení sestavit profil pachatele pojistných podvodů. Praktická případová studie účelového jednání klienta umožňuje nahlédnout na detekci konkrétního pojistného podvodu. Závěr diplomové práce je věnován návrhům na opatření pro boj s pojistným podvodem.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the problems of insurance fraud in our society. The thesis is divided into several relatively separate sections. The theoretical part describes a basic characteristic, classification and origins of insurance fraud and it deals with a general description of perpetrators of fraudulent actions. An analysis of fraudulent actions in life and non-life insurance is carried out in the theoretical part of the diploma thesis. This work characterises the importance and the mutual relationship between detection and investigation of fraudulent actions. It also highlights the facts which aid and abet insurance fraud. The aim of the practical part of the diploma thesis was to carry out an analysis of various insurance fraud cases in the realm of motor insurance according to the subject, object and the most frequent variants of fraudulent actions and consequently create a profile of the perpetrator of insurance fraud on the basis of the evaluation of the analysis. The practical case study of client’s expedient behaviour enables us to look on detection of the particular insurance fraud. The end of the diploma thesis deals with recommendations for the measures which should be taken to fight insurance fraud.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpojistný podvodcs
dc.subjectpojištěnícs
dc.subjectinterní a externí kriminalitacs
dc.subjectdetekce pojistného podvoducs
dc.subjectvyšetřování pojistného podvoducs
dc.subjectprevence a spoluprácecs
dc.subjectinsurance frauden
dc.subjectinsuranceen
dc.subjectinternal and external crimeen
dc.subjectdetection of insurance frauden
dc.subjectinvestigation of insurance frauden
dc.subjectprevention and cooperationen
dc.titlePojistné podvodycs
dc.title.alternativeInsurance Fraudsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-06-17-10:46:35cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid28740en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:43:17en
sync.item.modts2020.03.30 13:22:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKrejčíř, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record