Show simple item record

Approximation function implementation into PIC microprocessor

dc.contributor.advisorŠmirg, Ondřejcs
dc.contributor.authorPetřík, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:49:27Z
dc.date.available2019-04-03T22:49:27Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationPETŘÍK, T. Implementace aproximační funkce do mikroprocesoru PIC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21624cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12075
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá implementací aproximační funkce do mikroprocesoru PIC. Zaměřuje se na architekturu mikroprocesorů a rozbor aproximačních funkcí. Pro samotnou implementaci je pak vybrána metoda nejmenších čtverců a to z důvodu její relativní jednoduchosti a přesnosti v porovnání s ostatními metodami. Mikroprocesor má pomocí A/D převodníku změřit závislost nelineárního systému, jenž je k mikroprocesoru připojen. Měří se napětí na logaritmickém potenciometru, který reprezentuje nelineární systém, v závislosti na poloze jezdce odporové dráhy. Poté, pomocí zvolené metody, mikroprocesor dopočítá charakteristiku nelineárního systému. Naměřené hodnoty se porovnávají s teoretickými, které byly dopočítaný zvolenou metodou. Hodnoty naměřené, teoretické a jejich diference se pak zobrazují na displeji, připojeném rovněž k mikroprocesoru. V závěru se pak diskutují výsledky spolu s možností dalšího rozvinutí této práce.cs
dc.description.abstractThis bachelor‘s thesis deals with the implementation of approximation function into the PIC microprocessor. Thesis is focused on microprocessor architecture and analysis of approximation functions. Then for actual implementation is chosen the method of least squares, and because of its relative simplicity and accuracy in comparison with other methods. Microcontroller is using the A/D converter to measure the dependence of non-linear system, which is connected to the microprocessor. Measure the voltage on a logarithmic potentiometer, which represents non-linear system, depending on the position of the slider track resistance. Then, using the method chosen microprocessor calculates the characteristic non-linear system. The measured values are compared with the theoretical, calculated the chosen method. The values measured, and their theoretical difference is then displayed on the display, connected to the microprocessor. In conclusion, then discuss the results together with the possibility of further developing this work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPIC24HJ32GP202cs
dc.subjectaproximační funkcecs
dc.subjectmetoda nejmenších čtvercůcs
dc.subjectlineární regresecs
dc.subjectlogaritmická funkce.cs
dc.subjectPIC24HJ32GP202en
dc.subjectapproximation functionen
dc.subjectthe method of least squaresen
dc.subjectlinear regressionen
dc.subjectlogarithmic functions.en
dc.titleImplementace aproximační funkce do mikroprocesoru PICcs
dc.title.alternativeApproximation function implementation into PIC microprocessoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:05cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid21624en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:04:03en
sync.item.modts2020.03.31 01:36:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSysel, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) Ing. Ivo Herman, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Kopecký (člen) Ing. Martin Plšek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceByla nějakým způsobem kontrolován přenos a linearita optického oddělovače? V jaké části převodní charakteristiky byl nastaven pracovní bod? Je skutečně nutné použít pro oddělení obvodů optický oddělovač? Nebylo by možné napěťové úrovně přizpůsobit jiným způsobem? Proč máte na kontaktu 26 připojeno 3,3V?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record