Show simple item record

Electronically tunable frequency filters

dc.contributor.advisorHerencsár, Norbertcs
dc.contributor.authorŠtěpán, Radimcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:21:03Z
dc.date.available2019-05-17T14:21:03Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationŠTĚPÁN, R. Elektronicky řiditelné kmitočtové filtry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21615cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12106
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem elektronicky řiditelných filtrů s pomocí moderních aktivních prvků, jako jsou proudové konvejory, transkondukční zesilovače či programovatelné proudové zesilovače. Při návrhu nových zapojení kmitočtových filtrů je využíváno grafického zobrazení aktivních a pasivních prvků. V úvodní části práce je uveden přehled grafů signálových toků a charakteristické matice moderních aktivních prvků vhodných pro návrh kmitočtových prvků. Na jednom konkrétním příkladu je ukázán postup návrhu řiditelného kmitočtového filtru vycházející ze zadané charakteristické rovnice navrhovaného obvodu. Na základě různých modifikací je navržený obvod realizován s různými typy aktivních prvků. Výsledky simulací programu PSpice potvrdily funkčnost navržených obvodůcs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with a proposal of electronically controllable filters by means of modern active elemental parts such as current conveyors, transconduct amplifiers or programmable current amplifiers. The suggestion of new connection of frequency filters uses graphic chart of active and passive elements. In the introduction there is described the survey of signal flow graphs, modern active elements suitable for proposal frequency elements. The procedure of proposal of controllable frequency filter based on set typical formula of designed circuit is demonstrated as an example. On a basis of different modifications the designed circuit is made with various types of active elements. Simulation results of the program PCspice confirmed the proper working of the proposal circuits.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProudový konvejorcs
dc.subjectgraf signálových tokůcs
dc.subjectkmitočtový filtrcs
dc.subjectpřeladitelný kmitočtový filtrcs
dc.subjectnetradiční funkční blokycs
dc.subjectCurrent conveyoren
dc.subjectsignal flow graphsen
dc.subjecttunable active filteren
dc.subjectactive elementen
dc.subjectunconventional function blocksen
dc.titleElektronicky řiditelné kmitočtové filtrycs
dc.title.alternativeElectronically tunable frequency filtersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:06cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid21615en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:21:40en
sync.item.modts2020.04.01 02:17:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJeřábek, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) Ing. Vojtěch Fiala (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Vít Daněček (člen)cs
but.defenceUveďte přesné hodnoty mezních kmitočtů. Jak funguje PCA zesilovač?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record