Show simple item record

Strain stress analysis of hip joint with thinking of wear after total hip endoprothesis

dc.contributor.advisorFlorian, Zdeněkcs
dc.contributor.authorEbringerová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-05-17T04:14:10Z
dc.date.available2019-05-17T04:14:10Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationEBRINGEROVÁ, V. Deformačně napěťová analýza kyčelního spojení s totální endoprotézou s uvažováním otěru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50280cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12164
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá tvorbou výpočtového modelu kyčelního kloubu se zavedenou totální endoprotézou a jeho následnou deformačně-napěťovou analýzou. Objemový model pánve a femuru byl vytvořen na základě CT dat. Do tohoto modelu byly zasazeny komponenty kyčelní endoprotézy, tj. femorální dřík a acetabulární komponenta (kovová a polyetylenová vložka) a také cement. Na soustavě bylo následně modelováno skutečné zatížení. Právě při skutečném zatěžování endoprotézy dochází k otěru. Ten má velký vliv na kvalitu kostní tkáně, kterou zhoršuje. Zhoršená kostní tkáň byla simulována pod acetabulární komponentou. Na základě deformačně-napěťové analýzy je posuzováno chování celé soustavy. Tato problematika je v dnešní době velice aktuální.cs
dc.description.abstractThe presented work deals with the creation of computational model of total hip endoprosthesis and the subsequent stress-strain analysis. The models of geometry of the pelvis and femur were created on base of CT data. In this model were fitted components od endoprosthesis, i.e. femoral stem and acetabular cup (metal and polyethylene pad) and also cement. On this system was subsequently modelled the rals loads conditions. Just the real loading of the prosthesis leads to the wear. It has a great influence on the quality of bone tissue, what is deteriorated. The deteriorated tissue was simulated under the acetabular component. The behaviour of the whole system is assessed on base of stress-strain analysis. This problems is very topical these days.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttotální endoprotéza kyčelního kloubucs
dc.subjectotěrcs
dc.subjectvysokomolekulární polyetylencs
dc.subjectTotal hip endoprosthesisen
dc.subjectwearen
dc.subjectUltra High Molecular Weight Polyethyleneen
dc.titleDeformačně napěťová analýza kyčelního spojení s totální endoprotézou s uvažováním otěrucs
dc.title.alternativeStrain stress analysis of hip joint with thinking of wear after total hip endoprothesisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-25-11:31:07cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid50280en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:14:54en
sync.item.modts2019.05.19 02:00:40en
dc.contributor.refereeValášek, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record