Show simple item record

Impact of Drivers' Working Regimes in Freight Road Transport on Transport Safety

dc.contributor.advisorLibertín, Josefcs
dc.contributor.authorMáša, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:13:21Z
dc.date.available2019-05-17T07:13:21Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMÁŠA, V. Vliv pracovních režimů řidičů v silniční nákladní dopravě na bezpečnost dopravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other28702cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12178
dc.description.abstractPracovní režimy řidičů jsou omezující limity důležité jak pro silniční dopravce, tak pro řidiče. Mají zásadní vliv na logistické mechanismy výrobních podniků, které přepravují své zboží po silnici. Nedodržování těchto limitů, je v poslední době jeden z hlavních problémů v silniční dopravě a vede k nekalé konkurenci mezi silničními dopravci. Dopravce získává nedodržováním těchto sociálních předpisů zcela zásadní konkurenční výhodu. V poslední době se uvedené problematice věnuje hodně času z pohledu politiků. Státy porušování sociálních předpisů dopravcem i řidičem tvrdě trestají a často se v článcích dočteme o pracovních režimech řidičů a s tím spojenou nebezpečnost nákladní dopravy, ohrožení bezpečnosti silničního provozu, ohrožení řidičů osobních vozidel. Již 10 let se uvedené problematice věnuji a podílím se na tvorbě školících materiálů na toto téma u Sdružení ČESMAD BOHEMIA. Ve své práci jsem chtěl posoudit problematiku pracovních režimů řidičů z odborného hlediska - jak jsou limity pracovních režimů nastavené a zda vyhovují bezpečnosti silničního provozu. Dále pak posoudit statistiky nehodovosti v ČR v návaznosti na pracovní režimy řidičů a navrhnout změny, které by přispěly ke zlepšení sociálních předpisů v návaznosti na bezpečnost silničního provozu.cs
dc.description.abstractWorking arrangements are restrictive limits for drivers important for both motor carriers and drivers. Have a major impact on the logistical arrangements of manufacturing companies that transport their goods by road. Failure to comply with these limits, is recently one of the major problems in road transport and leads to unfair competition between road hauliers. Carrier's failure to obtain such social legislation crucial competitive advantage. Recently the problem devoted much time from the perspective of politicians. States, violations of social legislation by the carrier and the driver severely punished and often the articles we read on the operating modes of drivers and their associated hazards of freight transport, road safety hazard, danger for drivers of cars. For 10 years devoted to the issue and participate in the creation of training materials on the subject of Logistics and. In my work I wanted to examine the issue of working arrangements drivers from professional point of view - how the limits are set and working arrangements whether they comply with road safety. Next, consider the statistics of accidents in the CR in relation to drivers' working arrangements and to propose changes that would contribute to the improvement of social legislation in relation to road safety.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPracovní režimy řidičůcs
dc.subjectnařízení EUcs
dc.subjectřidičcs
dc.subjectnárodní legislativacs
dc.subjectWorking arrangements for driversen
dc.subjectEU regulationsen
dc.subjectthe driveren
dc.subjectthe national legislationen
dc.titleVliv pracovních režimů řidičů v silniční nákladní dopravě na bezpečnost dopravycs
dc.title.alternativeImpact of Drivers' Working Regimes in Freight Road Transport on Transport Safetyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-06-17-14:19:38cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid28702en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:38:41en
sync.item.modts2020.03.31 07:22:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNovotný, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kudláček (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record