Show simple item record

Heat exchangers Natrium - Carbon Dioxide

dc.contributor.advisorŠen, Hugocs
dc.contributor.authorForal, Štěpáncs
dc.date.accessioned2018-10-29T14:14:47Z
dc.date.available2018-10-29T14:14:47Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationFORAL, Š. Výměníky tepla sodík - oxid uhličitý [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20133cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12184
dc.description.abstractObsahem této bakalářské práce je navrhnout výměník tepla pro sodíkem chlazený rychlý reaktor IV. generace a dosažené řešení srovnat s již realizovanými projekty. První část bakalářské práce je věnována stručnému popisu jednotlivých druhů jaderných reaktorů IV. generace a jejich hlavním přínosům, s důrazem na popis sodíkem chlazeného rychlého reaktoru. Druhá část bakalářské práce se věnuje komplexnímu návrhu výměníku tepla, kdy se za výchozí koncept považuje výměník tepla se sodíkem na jedné straně (ohřívací médium) a s oxidem uhličitým na straně druhé (ohřívané médium). Jádrem této části je porovnání jednotlivých koncepcí tepelného výměníku za použití různých konstrukčních materiálů. Dále je provedena řada tepelných, hydraulických a pevnostních výpočtů základních rozměrů variant řešení tepelného výměníku s pracovními látkami uvnitř trubek a v mezitrubkovém prostoru. Na závěr této části je uvedeno shrnutí dosažených poznatků a porovnání navržené koncepce s již realizovanými podobnými projekty.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes design of heat exchanger for sodium cooled fast reactor of the IV. generation and compares the achieved solution with other realized projects. The first part deals with brief description of individual types of the nuclear reactors of the IV. generation and their main assets. There is an emphasis on the description of the sodium cooled fast nuclear reactor. The second part deals with complex design of a heat exchanger, when the initial concept is considered to be a heat exchanger with sodium on one side (warming medium) and carbon dioxide on the other side (heated medium). The core of this part is comparing individual concepts of the heat exchanger when variable construction materials are used. Furthermore there is accomplished range of heat, hydraulic and strength calculations of basic proportion of the options of the solution of the heat exchanger with work medium inside of pipes and outside of pipes. There are presented summary of the accomplished observation and comparing of the designed concept with realized similar projects in the conclusion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSodíkcs
dc.subjectoxid uhličitýcs
dc.subjecttepelný výměníkcs
dc.subjectsodíkem chlazený rychlý reaktorcs
dc.subjectSodiumen
dc.subjectcarbon dioxideen
dc.subjectheat exchangeren
dc.subjectsodium cooled fast reactoren
dc.titleVýměníky tepla sodík - oxid uhličitýcs
dc.title.alternativeHeat exchangers Natrium - Carbon Dioxideen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-23cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:08cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid20133en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:25:44en
sync.item.modts2019.04.03 16:05:02en
dc.contributor.refereeŠimo, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record