Show simple item record

Determining the life storage of a carbon steel cask

dc.contributor.advisorMatal, Oldřichcs
dc.contributor.authorKlimek, Stanislavcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:20:18Z
dc.date.available2019-11-27T20:20:18Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKLIMEK, S. Stanovení životnosti úložného kontejneru z uhlíkové oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20134cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12196
dc.description.abstractTitul a jméno autora: Bc. Stanislav Klimek Instituce: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Název práce: Stanovení životnosti úložného kontejneru z uhlíkové oceli Vedoucí práce: Prof. Ing. Oldřich Matal, CSc. Počet stran: 70 Rok obhajoby: 2009 Cílem této diplomové práce je řešení problematiky životnosti úložného kontejneru vyrobeného z uhlíkové oceli. Tento kontejner je určen pro hlubinné uložení vyhořelého jaderného paliva. Nejprve jsou popsány základní mechanismy koroze. Dále se práce zabývá dalšími specifickými vlivy, které působí na korozi oceli při uložení vyhořelého jaderného paliva. Jde zejména o působení tepla, ionizujícího záření a okolního prostředí. V další části je uveden výpočet životnosti modelového kontejneru, který je ovlivněn teplotou a zářením. Jsou zde uvedena i doporučení k ochraně kontejneru, která vyplývají z výpočtů. Na závěr je zhodnocena významnost působení jednotlivých proměnných ovlivňujících korozi.cs
dc.description.abstractAuthor´s name: Bc. Stanislav Klimek School: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Energy institute Title: Determining the life storage of a carbon steel cask Consultant: Prof. Ing. Oldřich Matal, CSc. Number of pages: 70 Year: 2009 The assignment of this diploma thesis is to estimate the lifetime of spent fuel container made from carbon steel grade. This container is designed for deep geological disposal of spent nuclear fuel. Basic mechanism of corrosion are described in detail in the first part. Further on, this work deals with the other specific phenomena and influences, which affect at corrosion of steel in conditions of a deep geological repository. Heat, radiation and surroundings are considered of particular importance. In the following part an estimate of the lifetime of model container is introduced, which is affected by temperature and radiation. Here recommendations for protection of container are introduced, arising from the model calculation. Finally, the relevancy of incidence of particular parameters is evaluated, which affect the corrosion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbentonit elektrochemie granit jaderná energetika koroze radiolýza radiačně zesílená koroze úložný kontejner vyhořelé jaderné palivocs
dc.subjectbentonite electrochemistry granite nuclear power engineering corrosion radiolysis radiation enhanced corrosion spent fuel container spent nuclear fuelen
dc.titleStanovení životnosti úložného kontejneru z uhlíkové ocelics
dc.title.alternativeDetermining the life storage of a carbon steel casken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:19cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20134en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:01:34en
sync.item.modts2020.05.22 13:23:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSlovák, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) prof. Ing. Oldřich Matal, CSc. (místopředseda) prof.Ing. Petr Kolat, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. (člen) doc.Ing. Bohumil Polesný, CSc. (člen) Ing. Mirko Hudeček, CSc. (člen) Ing. Bedřich Heinze (člen) Ing. Alexej Nováček (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record