Show simple item record

Venture Capital in Supporting Innovative Start-Ups in the Czech Republic

dc.contributor.advisorZinecker, Marekcs
dc.contributor.authorKoppitz, Davidcs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:13:39Z
dc.date.available2019-04-04T01:13:39Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKOPPITZ, D. Využití rizikového a rozvojového kapitálu pro podporu začínajících inovativních podniků v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other50291cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12198
dc.description.abstractInovační podnikání je založeno nejen na dobrém nápadu, ale také na manažerských dovednostech nositele záměru a na dostupnosti potřebného kapitálu. Finance jsou mnohdy limitujícím faktorem pro úspěšný rozvoj začínajících podniků. Jednou z cest, jak mnohdy ambiciózní podnikatelské plány podpořit, je spolupráce s business angels. Business angels jsou soukromí, většinou zkušení investoři, kteří do start-up podniků s velkým růstovým potenciálem vkládají nejen vlastní finanční prostředky, ale také své know-how, kontakty a manažerské zkušenosti. Tato práce hodnotí možnosti využití rizikového a rozvojového kapitálu prostřednictvím business angels pro rozvoj začínajících inovačních podniků a na případových studiích posuzuje připravenost inovačního podnikatelského prostředí z pohledu investorů.cs
dc.description.abstractInnovation entrepreneurship is built not only on a quality idea, but also on the availability of start-up capital and management skills of the idea owner. The insufficient finance often limits the success and growth potential of start-ups. When seeking support to individual business plans, allowing for entry of a business angel could be an option. Business angels are private, mostly experienced investors who invest in SMEs with high growth potential not only financial capital, but also business know-how, contacts and management experience. Thesis evaluates possibilities to use venture capital offered by business angels to support innovative start-ups and on several case studies assesses readiness of innovation and business environment from the investors’ point of view.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAkcelerátorcs
dc.subjectbusiness angelcs
dc.subjectfinancovánícs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectinkubátorcs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectinvestorcs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectprivate equitycs
dc.subjectrizikový a rozvojový kapitálcs
dc.subjectseed fundcs
dc.subjectstart-up.cs
dc.subjectAcceleratoren
dc.subjectbusiness angelen
dc.subjectfinancingen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectincubatoren
dc.subjectentrepreneurshipen
dc.subjectinvestoren
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectprivate equityen
dc.subjectventure capitalen
dc.subjectseed funden
dc.subjectstart-up.en
dc.titleVyužití rizikového a rozvojového kapitálu pro podporu začínajících inovativních podniků v ČRcs
dc.title.alternativeVenture Capital in Supporting Innovative Start-Ups in the Czech Republicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-01-31cs
dcterms.modified2012-02-07-10:32:26cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid50291en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:03:02en
sync.item.modts2019.05.18 16:19:57en
dc.contributor.refereeDvořák,, Ivancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record