Show simple item record

Solar cell non-destructive analysis

dc.contributor.advisorMacků, Robertcs
dc.contributor.authorČerný, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:21:04Z
dc.date.available2019-05-17T14:21:04Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationČERNÝ, M. Nedestruktivní analýza solárních článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21650cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12219
dc.description.abstractPráce stručně rozebírá současný stav fotovoltaických systémů a jejich současný vývoj. Budou ukázány typické vlastnosti v současné době nejprodukovanějších typů. Těžiště práce je v nedestruktivní analýze monokrystalických jednopřechodových solárních článků. Budou popsány dva základní přístupy diagnostiky a to pomoci měření VA charakteristik a měřením šumových charakteristik. U vybraných vzorků budou provedena experimentální měření a budou stanoveny základní parametry. V případě šumové analýzy bude značná pozornost věnována vytvoření technického vybavení pro automatizované měření spektrálních výkonových hustot. Toto vybavení bude následně použito pro měření vzorků, u kterých pozorujeme mikroplazmatický šum.cs
dc.description.abstractThis thesis briefly analyse contemporary situation of photovoltaic systems and their actual developemenet. It shows a typical properties of most produced up-to-date types. Decision point of this thesis consist in nondestructive analyse of monocristalic unijunction solar cells. It describes two main diagnostic aproaches. First – through the use of measuring of VA characteristics, second – through the use of measuring noise characteristics. With selected samples are performed experimental measurements and estabilished basic parameters. In case of drone analysis considerably attention is devoted to experimental equipment for automatized measuring of spectral power density. This experimental equipment is consequently used for measuring some samples where we can observe microplazmatic noise.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSolární článekcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectprogramcs
dc.subjecttechnologiecs
dc.subjectSolar cellen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectprogramen
dc.subjecttechnologyen
dc.titleNedestruktivní analýza solárních článkůcs
dc.title.alternativeSolar cell non-destructive analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:07cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid21650en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:57:51en
sync.item.modts2021.11.12 11:53:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠkarvada, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Peter Stančík (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen)cs
but.defenceProsím interpretujte obr. 3, konkrétně umístění a naznačený směr pohybu elektronů a děr v zakázané oblasti pásového modelu pn přechodu. Diskutujte možnost využití semilogaritmického a logaritmického zobrazení voltampérových charakteristik pro posouzení vlivu odporu rezistorů elektrického modelu solárního článku na VA charakteristiku. Jaká bude pravděpodobně budoucnost této technologie?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record