Show simple item record

Occurance of urinary stones in the CR and simulation of conditions of their rise.

dc.contributor.advisorVránová, Danacs
dc.contributor.authorZbořilová, Eliškacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:09Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:09Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationZBOŘILOVÁ, E. Výskyt močových kamenů v ČR a modelace podmínek jejich vzniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other28796cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12282
dc.description.abstractCílem této diplomové práce byla identifikace močových konkrementů metodou infračervené spektrometrie a studium podmínek vzniku nejčastěji se vyskytujících močových konkrementů (kalciumoxalátů) pomoci termodynamického modelování. Teoretická část zahrnuje základní seznámení s problematikou urolitiázy a metodiku identifikace močových konkrementů. Značná část je věnována termodynamickému modelování vzniku kalciumoxalátových konkrementů, na jehož základě byly stanoveny podmínky pro jejich vznik. Experimentální část práce zahrnuje analýzy močového konkrementu metodou infračervené spektrometrie a statistické vyhodnocení souboru 50 149 vzorků, jenž byly v letech 1994 -2010 analyzovány.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis was identification of urinary concrements by the infrared spectroscopy and study of conditions of formation of the most frequent urinary stones (calcium oxalates) by the thermodynamic simulation. The theoretical part of this study includes basic information about problems with urolithiasis and technique of identification of urinary concrements. Important part has been devoted to the thermodynamic simulation of formation of calcium oxalate concrements and on this simulation were determinated the conditions for formation of urinary stones. The experimental part contains analysis of real urinary concrements by the infrared spectroscopy and statistical evaluation of the file of 50 149 samples, which were analysed in years 1994 - 2010.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmočový konkrementcs
dc.subjecttermodynamické modelovánícs
dc.subjectinfračervená spektrometriecs
dc.subjectstatistické vyhodnocenícs
dc.subjecturinary concrementen
dc.subjectthermodynamic simulationen
dc.subjectinfrared spectroscopyen
dc.subjectstatistical evaluationen
dc.titleVýskyt močových kamenů v ČR a modelace podmínek jejich vznikucs
dc.title.alternativeOccurance of urinary stones in the CR and simulation of conditions of their rise.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-10cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:08cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid28796en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:30:18en
sync.item.modts2020.03.31 13:04:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMárová, Ivanacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Rosenberg, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: - doc. Rosenberg: Vysvětlete souvislost pracoviště kde byla práce prováděna a kyseliny močové. Studentka na otázku komise úspěšně odpověděla.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record