Show simple item record

The system for measurement of little flow

dc.contributor.advisorAdámek, Martincs
dc.contributor.authorKarásek, Eduardcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:10:04Z
dc.date.available2019-04-03T22:10:04Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKARÁSEK, E. Systém pro měření malých průtoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other27643cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12309
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vytvořením systému pro měření malých průtoků kapalin. V úvodní části práce jsou popsány základní typy kapalinových průtokoměrů, které jsou vhodné pro měření malých průtoků. Za malý průtok je považován průtok menší než 100 mg.min-1. V další části práce jsou popsány jednotlivé způsoby výroby kapilár a prováděné praktické experimenty. Práce je zaměřena na využití klasické tlustovrstvé technologie a technologie LTCC. Práce se dále zabývá návrhem, konstrukcí a testováním jednoduché měřící jednotky pro měření průtoků pod 100 mg.min-1, která je řízená mikrokontrolérem ATmega16. Jednotka může pracovat samostatně nebo s připojením na PC. Možnosti další optimalizace průtokoměru jsou uvedeny v závěru práce.cs
dc.description.abstractDiploma thesis solves how to create system for measurement of little liquid flows. The basic types of liquid flowmeter, which are possible used for measurement of little liquid flows, are described in the introduction part of thesis. The limit for little flow is often determined as flow 100 mg.min-1 and low. Second part of this thesis describes the ways of capillary production and practical experiments with them. Thesis is focused to thick film technology and LTCC technology. Next part of this work is solution of simple measuring unit for measurement of little flows less than 100 mg.min 1, which is controlled by microprocessor ATmega16. The measuring unit can be worked separately or can be connected to PC. The next possibility of flowmeter optimisation is summarized in end of thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPrůtokoměrcs
dc.subjectkapiláracs
dc.subjectLTCCcs
dc.subjecttechnologie tlustých vrstevcs
dc.subjectATmega16.cs
dc.subjectFlowmeteren
dc.subjectcapillaryen
dc.subjectLTCCen
dc.subjectthick film technologyen
dc.subjectATmega16.en
dc.titleSystém pro měření malých průtokůcs
dc.title.alternativeThe system for measurement of little flowen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:29cs
thesis.disciplineMikroelektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid27643en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:34:51en
sync.item.modts2019.05.18 15:12:58en
dc.contributor.refereePrášek, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record