Show simple item record

Study of preparations for fat separators

dc.contributor.advisorOmelková, Jiřinacs
dc.contributor.authorGojkovic, Živancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:18Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:18Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationGOJKOVIC, Ž. Studium přípravků do odlučovačů tuků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other16309cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12315
dc.description.abstractDiplomová práce byla zaměřena na testování komerčního přípravku do odlučovačů tuků. Cílem práce bylo dokázat schopnost přítomných mikroorganismu v přípravku, produkovat lipázy, které působí na různé lipidové substráty. K analýze bylo použito celkem 4 druhů rostlinných olejů a 2 druhů živočišných tuků. Pro submerzní kultivaci bylo použito speciálně připravené médium, do kterého následně byl přidáván určitý druh tuků nebo oleje. U všech substrátů byly stanoveny číslo zmýdelnění, číslo kyselosti, esterové a peroxidové číslo. Aktivita enzymu a narůst biomasy byly měřeny spektrofotometrický a degradace lipidů byla měřena titračně. Studie ukázala, že testované mikroorganizmy z přípravku utilizují všechny lipidové substráty.cs
dc.description.abstractDiploma thesis was concentrated at testing of a single commercial product designed as a lipid residue removal agent, applicable in grease trap vessel. Concept was, that product is to be tested for possible content of viable microbial culture with ability to utilize various kinds of vegetable oils and animal fats, by producing functional lipase. Four types of vegetable oils were used, and two fats of animal origin: olive oil, palm oil, rapeseed oil, sunflower oil, lard and beef fat. Determined fat characteristics were: point of the saponification, the acid value, the ester value and the peroxide value. Submerged cultivation was performed on specially composed medium in which the oil or fat of choice, was mixed later. Lipolytic activity and biomass growth measurement was performed using spectrophotometry, lipid degradation ability was measured using titrimetry. Based on results it can be stated that tested microorganisms, originated from product, and its lipase has ability to successfully utilize all of used fats and oils and thus, theoretically, remove its content from grease trap.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKlíčová slova: lipázacs
dc.subjectodlučovače tukůcs
dc.subjectlipolytická aktivitacs
dc.subjectodbourávání lipidů.cs
dc.subjectKeywords: lipaseen
dc.subjectgrease trapen
dc.subjectlipolytic activityen
dc.subjectlipid removal and utilization.en
dc.titleStudium přípravků do odlučovačů tukůcs
dc.title.alternativeStudy of preparations for fat separatorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-08cs
dcterms.modified2009-06-08-12:39:36cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16309en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:36:45en
sync.item.modts2020.03.31 20:34:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeIng.Dana Flodrová, Ph.D.cs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomant seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomant akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Rychtera: S jakou mikrobiální kulturou jste pracovali? Graf 4.7 - co vyjadřuje pojem sušina? Jakým způsobem byly křivky sestrojeny? doc. Márová: Nezkresloval lipidický substrát výsledky měření zákalu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record