Show simple item record

Analysis of laser usage in machining technology.

dc.contributor.advisorZemčík, Oskarcs
dc.contributor.authorKavan, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:47:20Z
dc.date.available2019-04-04T04:47:20Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKAVAN, P. Analýza a využití laseru při obrábění. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other19441cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12336
dc.description.abstractZákladním cílem této bakalářské práce je analyzovat laser a jeho aplikace v oblasti strojírenství a to především v odvětví obrábění materiálů. Práce uvádí rozbor základních typů laseru a laserových systémů, jež jsou v dnešní průmyslové praxi využívány. Dále je potom rozebírána problematika interakce laserového paprsku s obráběným materiálem a v neposlední řadě práce analyzuje technologické procesy obrábění materiálů laserem, jež se ve strojírenství dnešní doby vyskytují nejhojněji. Autor se především zaměřuje na obecné a komplexní shrnutí daného problému.cs
dc.description.abstractThe main object of this bachelor’s thesis is analyzing the laser and its application in mechanical engineering especially in material machining. The work introduces basic laser´s types and laser´s systems analysis used in current industrial profession. The problems of laser ray interaction with machined material are analysed and the most occurred technological processes in machining of material by laser in engineering in current time are analysed. The author is focused on general and complex summary of relevant problem firstly.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLasercs
dc.subjectobrábění laseremcs
dc.subjecttypy laserůcs
dc.subjectinterakce laser-materiálcs
dc.subjectmetody obrábění laseremcs
dc.subjectmikrobráběnícs
dc.subjectstimulovaná emise zářenícs
dc.subjectLaseren
dc.subjectlaser machiningen
dc.subjectlaser typesen
dc.subjectlaser-material interactionen
dc.subjectprocesses of laser machiningen
dc.subjectmicromachiningen
dc.subjectstimulated emission of radiationen
dc.titleAnalýza a využití laseru při obrábění.cs
dc.title.alternativeAnalysis of laser usage in machining technology.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-19cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:13cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid19441en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:07:28en
sync.item.modts2021.11.12 10:12:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Jaké je bezpečnostní riziko při případné destrukci čočky z materiálu selenid zinku ZnSe za provozu laseru? 2. Jaký je výsledek interakce fotonu paprsku a atomu obráběného materiálu? 3. Kde se dají vyžít laserové technologie? 4. Jaký je maximální výkon laserových zařízení požívaných pro obrábění v dnešním době? 5. Vyjmenujte druhy laserů? 6. V jaké operaci se nejvíce vyžívá laserová technologie v dnešní době?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record