Show simple item record

Evaluation of Company Financial Performance and Proposals of Improvement

dc.contributor.advisorČižinská, Romanacs
dc.contributor.authorJanáčková, Marcelacs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:24:38Z
dc.date.available2019-05-17T01:24:38Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationJANÁČKOVÁ, M. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other27652cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12340
dc.description.abstractTato diplomové práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti Symbol Technologies Czech Republic s. r. o. v letech 2004 – 2008. K posouzení jsou použity vybrané metody finanční analýzy, především výpočet a vyhodnocení poměrových ukazatelů. Na základě zjištěných výsledků jsou navrhnuta opatření, které mají vést k celkovému zlepšení finanční situace vybraného podniku.cs
dc.description.abstractThis Master´s thesis deals with assessing the financial situation of the company Symbol Technologies, Inc. in years 2004 – 2008. Selected Methods of Financial Analysis are used during assessment particularly the calculation and evaluation of financial ratios. On the basis of findings are suggested some steps that could generally improve financial situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAktivitacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectvícerozměrné bankrotní modelycs
dc.subjectzadluženost.cs
dc.subjectActivityen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectmultidimensional bankruptcy modelsen
dc.subjectinsolvency.en
dc.titleZhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of Company Financial Performance and Proposals of Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-16cs
dcterms.modified2010-07-15-11:45:05cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid27652en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:27:22en
sync.item.modts2020.03.31 05:11:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePokorná, Danielacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record