Show simple item record

Optimalization of PCR-RFLP method for taxonomy of yeasts

dc.contributor.advisorVránová, Danacs
dc.contributor.authorOlivová, Radanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:35:03Z
dc.date.available2018-10-21T16:35:03Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationOLIVOVÁ, R. Optimalizace metody PCR-RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other16314cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12371
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá optimalizací metody PCR – RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek. Konvenční metody pro identifikaci kvasinek jsou časově náročné. Molekulárně biologické metody založené na PCR slouží k rychlé a precizní identifikaci v porovnání s tradičními fenotypovými metodami. V této práci byla použita molekulárně biologická metoda PCR – RFLP, která bere v úvahu , že v ribozomální DNA kvasinek se opakují konzervativní nekódující oblasti(tzv. spacery), jež jsou charakteristické pro každý druh i kmen. Pomocí PCR se amplifikovaly specifické úseky DNA, které byly štěpeny restrikčními endonukleázami a získané fragmenty jsou identifikovány pomocí horizontální elektroforézy. V literární rešerši jsou zpracovány informace o kvasinkách, jejich taxonomii a molekulárně biologických metodách.cs
dc.description.abstractThis thesis deal with optimalization method PCR – RFLP for taxonomy enlistment of yeasts. Conventional identification methods for yeasts are time-consuming. Molecular biological method based on PCR are instrumental towards fast and precise identification as compared to conventional phenotypic methods. In this thesis molecular biological method PCR – RFLP was used for identification and enlistment of yeasts. This metod follow repeating spacers of ribozomal DNA of yeast, characteristic for each species and strain. By the help of PCR were amplified specific partitions of DNA. These fragments of DNA were split by restriction endonucleases and identified by horizontal electroforesis. In background of this thesis there are information about yeasts, their taxonomy and molecular biological methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkvasinkycs
dc.subjectidentifikacecs
dc.subjecttaxonomiecs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectDNAcs
dc.subjectPCR-RFLPcs
dc.subjectyeastsen
dc.subjectidentificationen
dc.subjecttaxonomyen
dc.subjectoptimalizationen
dc.subjectDNAen
dc.subjectPCR-RFLPen
dc.titleOptimalizace metody PCR-RFLP pro taxonomické zařazení kvasinekcs
dc.title.alternativeOptimalization of PCR-RFLP method for taxonomy of yeastsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-11cs
dcterms.modified2009-07-10-11:45:04cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16314en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.27 12:41:25en
sync.item.modts2019.06.27 12:13:51en
dc.contributor.refereeVadkertiová, Renatacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record