Show simple item record

THE IMPACT OF PROFESSIONAL ARMED FORCES OF THE CZECH REPUBLIC ON INTEGRATED RESCUE SYSTEM

dc.contributor.advisorZinke, Josefcs
dc.contributor.authorHumpolíček, Josefcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:47Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:47Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationHUMPOLÍČEK, J. Vliv profesionalizace Armády ČR na integrovaný záchranný systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other19467cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/12375
dc.description.abstractBakalářská práce srovnává působení Armády České republiky před její reformou a po reformě s vyhodnocením dopadů změn na ochranu obyvatel ve vazbě na integrovaný záchranný systém. Popisuje vazby na Integrovaný záchranný systém. Praktická část je nahrazena jednoduchým průzkumem odborné veřejnosti – dopady reformy Armády České republiky na ochranu obyvatel s cílem navrhnout možná řešení.cs
dc.description.abstractBachelor´s thesis equate to incidence Czech republic Army before her reform and after reform with evaluation falls changes on protection inhabitant on trial to joint Integrated emergency system. Describe bindings to joint Integrated emergency system. Practical part is replaced simple inquiry special public – reform falls Czech republic armies to The civil protection with the to determinate the suggest a solution.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectArmáda ČRcs
dc.subjectIntegrovaný záchranný systémcs
dc.subjectprofesionalizace armády ČRcs
dc.subjectochrana obyvatelcs
dc.subjectArmy forces of The Czech republiken
dc.subjectIntegrated rescue systemen
dc.subjectProfessional armed forces of The Czech republiken
dc.subjectCivil protectionen
dc.titleVliv profesionalizace Armády ČR na integrovaný záchranný systémcs
dc.title.alternativeTHE IMPACT OF PROFESSIONAL ARMED FORCES OF THE CZECH REPUBLIC ON INTEGRATED RESCUE SYSTEMen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-26cs
dcterms.modified2009-07-22-11:45:02cs
thesis.disciplineKrizové řízení a ochrana obyvatelstvacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid19467en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:05:10en
sync.item.modts2020.04.01 00:42:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeRosická, Zdenacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaromír Novák, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen) prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, poté se student vyjádřil k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programOchrana obyvatelstvacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record